Dalslands folkhögskola i Trollhättan växer – ny undersköterskeutbildning i gamla lasarettet

Dalslands folkhögskola i Trollhättan expanderar.

Dalslands folkhögskola i Trollhättan växer – ny undersköterskeutbildning i gamla lasarettet 1I slutet av augusti startar en ny undersköterskeutbildning i gamla lasarettets lokaler.

Coronapandemin till trots så har det varit ett händelserikt år på Dalslands folkhögskola i Trollhättan. Förutom omställningen med att hålla vårterminens undervisning på distans har folkhögskolan fått möjlighet att starta upp en ny undersköterskeutbildning.

– Regeringen utlyste extra stöd till folkhögskolor som ville starta vårdkurser. Vi ansökte om medel. I slutet av maj fick vi besked om att vi får hålla i en undersköterskeutbildning, säger Magnus Klang, biträdande rektor på Dalslands folkhögskola i Trollhättan.

Sedan dess har ett intensivt förberedelsearbete pågått för att få alla detaljer på plats inför kursstarten. De blivande undersköterskorna kommer att ha sina studielokaler i Swedenborgs center, där gamla lasarettet låg förut. Helena Nordberg är lärare på utbildningen:

– Det råder en stor efterfrågan på undersköterskor, så det finns väldigt goda möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen. Att vara undersköterska är ett väldigt brett yrke som passar både kvinnor och män. Man har möjlighet att arbeta med allt från förlossningsvård till vård i livets slutskede.

Möjlighet till extra stöttning med studierna

Det blir även möjligt att få extra stöttning för att klara av studierna. Kursen är en del av Vi-projektet, som fokuserar på att unga utan sysselsättning ska komma närmare arbetsmarknaden.

– Med hjälp av en medfinansiering från Europeiska socialfonden finns det möjlighet för oss att ha extra pedagogiska resurser tillgängliga, säger Magnus Klang.