Högt betyg för Kungsbackas förskolor när vårdnadshavare säger vad de tycker
Hem KOMMUNER Ett högt betyg för Kungsbackas förskolor när vårdnadshavare säger vad de tycker

Ett högt betyg för Kungsbackas förskolor när vårdnadshavare säger vad de tycker

Publicerat av: Redaktionen

Nu har vi fått resultatet från 2023 års enkät i förskolan.

Nästan alla vårdnadshavarna ger högsta betyg, 4 eller 5, när det gäller frågor som handlar om trygghet, trivsel, lek, utveckling och lärande.

Det är i år fler vårdnadshavare än tidigare som svarat.

Trivsel, trygghet och lärande i topp

Resultatet från årets enkät visar ett generellt ett högt betyg för förskolorna i Kungsbacka inom alla frågeområden! Till exempel så ger vårdnadshavarna betyg 4 eller 5 på en femgradig skala, när det gäller områden i enkäten som handlar om trygghet, trivsel, lek, utveckling och lärande.

– Jag blir både stolt och glad över det höga resultat som Kungsbackas förskolor får i undersökningen, säger Emanuel Forsell, ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola.
– Det är resultatet av ett fantastiskt arbete av våra medarbetare, tillsammans med alla föräldrar och barn ute på förskolorna. Det är också ett kvitto på att vår prioritering av kärnverksamheten är helt rätt väg att gå.

  • 95 procent instämmer eller instämmer helt i påståendena ”Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan” samt ”Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan.”
  • 94 procent väljer svarsalternativet instämmer eller instämmer helt i påståendet ”Mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.”

Frågor om trivsel och trygghet är också det som vårdnadshavare skattar som viktigast. En annan fråga som är viktig för dem är ifall barnet känner den personal som det möter på förskolan, här är det 94 procent som instämmer eller instämmer helt.

– I Kungsbacka har vi stort fokus på att erbjuda en trygg förskola med de bästa förutsättningarna för barnens lärande, säger Julia Tryggvadottir-Tollesson, tillförordnad förvaltningschef Förskola & Grundskola.
– Exempel på detta är att vi under flera år arbetat utifrån Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek och vi gör nu en unik satsning på mellanledare med uppdrag att stödja rektor i utvecklingsarbetet utifrån vetenskaplig grund.

– Allt börjar med att vi har engagerad och professionell personal som jag är stolt över!

Högt betyg för Kungsbackas förskolor när vårdnadshavare säger vad de tyckerEnkäten visar också att det finns vårdnadshavare som är lite osäkra när det gäller det som förskolan gör, till exempel svarar:

  • 18 procent Vet ej vid påståendet; ”Jag upplever att mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra”
  • 25 procent Vet ej vid påståendet: ”Jag upplever att mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.”

– Dessa resultat signalerar att vi kan behöva bli bättre på att berätta vad vi gör på förskolan, säger Julia Tryggvadottir-Tollesson. Varje förskola använder sitt enkät-resultat som ett av underlagen i det egna utvecklingsarbete.

Många som svarat

Vårdnadshavarna svarade på enkäten under januari-februari. I år var det hela 63 procent av de tillfrågade som tog sig tid att svara. En ökning med 10 procent jämfört med 2022. Den höjda svarsfrekvensen är glädjande eftersom det ger alla som arbetar i och ansvarar för förskolan ett ännu bättre underlag att använda i det systematiska kvalitetsarbetet.

Om enkäten

Varje år får vårdnadshavare med barn i förskolan svara på en enkät med frågor om hur de upplever verksamheten. Den är gemensam för kommunerna som ingår i Göteborgsregionen, GR. Fristående förskolor, an annan huvudman än kommunen, har möjlighet att delta i enkäten. Enkäten innebär att vårdnadshavarna tar ställning till påståenden inom olika områden som utgår från det som står i förskolans läroplan om hur förskolan ska vara. Dessa är

  • Normer och värden
  • Värdegrund och uppdrag
  • Omsorg, utveckling och lärande
  • Barns inflytande och delaktighet
  • Förskola och hem
  • Helhetsomdöme

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>