Hem NYHETER Läromedelsföretagen växlar upp

Läromedelsföretagen växlar upp

Publicerat av: Redaktionen

Häromdagen kunde vi i ett pressmeddelande läsa att läromedelsproducenterna avvecklar den befintliga branschföreningen Svenska Läromedel samtidigt som man startar en ny samverkansorganisation med namnet Läromedelsföretagen.

Traditionen med en branschorganisation för läromedelsutgivarna är gammal.

Läromedelsföretagen växlar upp

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare och tidigare läromedelsförläggare

Under branschens gyllene år på 70- och 80-talen spelade den dåvarande föreningen FSL (Föreningen Svenska Läromedelsproducenter) en inte oväsentlig roll i svensk skolutveckling. FSL samverkade i många frågor med den dåvarande Skolöverstyrelsen, som då hade en särskild byrå för läromedelsfrågor.

Det fanns en oskriven regel om att läromedelsförlagen löpande skulle hållas informerade i arbetet med nya eller reviderade läro- och kursplaner. Intresset var ömsesidigt. De statliga skolmyndigheterna var angelägna om att förlagen skulle ges tillfälle att i god tid ta fram nya respektive reviderade läromedel så att dessa fanns tillgängliga för skolorna redan vid de nya styrdokumentens implementering.

FSL svarade på den tiden även för årlig utgivning av kompletta läromedelsregister med anslutande beställningsblock. Skolorna kunde via beställningsblockets blanketter enkelt beställa läromedel från samtliga läromedelsförlag. I ett senare skede tog staten via SIL (Statens institut för läromedelsinformation) över verksamheten med register och beställningsblanketter.

Staten införde en kategorisering av läromedel som innebar att endast av SIL och läromedelsnämnden godkända läromedel kunde klassas som så kallade basläromedel. Ville skolorna inköpa gåvoläromedel till eleverna så krävdes att dessa skulle vara av SIL godkända basläromedel.

Staten och läromedelsproducenterna samarbetade under lång tid således tämligen intensivt kring läromedelsfrågor. Kulmen nåddes förmodligen vid implementeringen av Lpo 94 då FSL:s styrelsemedlemmar blev inbjudna till en särskild dragning på utbildningsdepartementet.

Ordförande vid mötet var dåvarande skolministern Beatrice Ask, som visade sig vara en varm anhängare till läromedelsanvändning i skolans undervisning. Föredragande vid konferensen var Skolverkets generaldirektör Ulf P. Lundgren och de för läroplansarbetet ansvariga skol- och undervisningsråden.

Senare har merparten av denna organisering av läromedlens produktion, marknadsföring och distribution raserats. Läromedelsproducenterna har hamnat i skuggan. Något intimt samarbete med Skolverket förefaller inte äga rum och distributörer har tagit över registerhållning och hantering av skolornas läromedelsbeställningar samt även distributionen av läromedel.

Från mitten av 90-talet har frågan om skolans digitalisering varit aktuell. Några läromedelsförlag har tagit fasta på detta och storsatsat på utgivning av digitala läromedel. De största satsningarna har Bonnier (Clio Online), Gleerups och Natur & Kultur (Digilär) gjort, men framgångarna har dessvärre uteblivit.

I ett närmast desperat försök att vinna framgång med de digitala läromedlen anslöt sig de berörda läromedelsproducenterna för något år sedan till den då nystartade branschorganisationen Swedish Edtec Industry, som har ambitionen att samla alla företag och organisationer som sysslar med framställning och marknadsföring av digitala produkter avsedda för utbildningsändamål. Det visade sig emellertid ganska snart att digitala läromedel riktade till ungdomsskolan även i detta sammanhang hamnade i skymundan.

Samtidigt som läromedelsföretagens försäljningen av tryckta läromedel har minskat dramatiskt under de senaste decennierna har alltså företagens ambitioner vad gäller att byta medium misslyckats. Skolorna förefaller obenägna att betala för digitalt material.

Men nu tar branschen alltså nya tag i en gemensam ansträngning att vända skutan. Goda förutsättningar finns, så till vida att branschföretagen nu förefaller att stå enade i dessa ambitioner. Studentlitteratur, som tidigare valt att avstå från det branschgemensamma arbetet, har anslutit sig till den nya organisationen Läromedelsföretagen.

Det finns all anledning att önska den nybildade branschorganisationen lycka till.

Rolf Ekelund
f.d. läromedelsförläggare

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>