Mätning av matsvinn i skolorna under SEE hållbarhetsvecka

I veckan uppmärksammar avdelningen för måltidsservice hållbarhetsveckan genom att väga hur mycket mat som slängs i Piteå kommuns skolor.

Mätning av matsvinn i skolorna under SEE hållbarhetsvecka 1
Matsvinnet i Piteå kommuns skolor och förskolor ska minska till hälften år 2030. Foto: Getty Images

Mätningen inkluderar matsvinnet i kommunens fyra produktionskök och fem tillagningskök samt alla slutberedningskök i skolor och förskolor. Tillsammans utgör de 60 kök.

Mätmetoden utgår från Livsmedelsverkets nationella modell för mätning av matsvinn som togs fram 2019.

– Vi arbetar hela tiden med hållbarhetsfrågor för att förbättra och utveckla vår verksamhet. I slutet av maj i år gjorde vi gjorde den första mätningen av matsvinn enligt Livsmedelsverkets modell. Då deltog 27 kök i syfte att prova modellen och göra den så enkel som möjligt att använda för kockar och måltidspersonal. Vi mätte serveringssvinn och tallrikssvinn, säger Helena Lundberg, avdelningschef Måltider, Fastighets- och serviceförvaltningen.

– Den här veckan tar vi ett helhetsgrepp när alla kök ska mäta sitt matsvinn på samma sätt. Då kommer vi, utöver serveringssvinn och tallrikssvinn, även att mäta kökssvinn i våra produktionskök, säger Helena.

Med kökssvinn menas det matsvinn som uppstår i köket, exempelvis mat som slängs i samband med tillagning och mat från kylar, frysar och förråd som måste slängas av olika anledningar. Serveringssvinn är den mat som ställts fram men som inte nått matgästens tallrik och slängs för att den inte kan tas tillvara. Den mat som skrapas av från tallriken och slängs av matgästen själv kallas tallrikssvinn.

Matsvinnet ska minska till hälften
Mätningen under vecka 38 kommer att bli ett utgångsvärde för det matsvinn som ska halveras till 2030 i enlighet med målen för Agenda 2030.

– Vi väger maten vi ställt ut i kilogram – huvudkomponent, sås, ris, bulgur, pasta eller mos, salladsbuffé och tillbehör – och så väger vi det som kastats. Resultatet kommer att finnas redovisat dagen efter i skolmatsalen och i närheten av köket för förskolepersonal. Syftet är att göra det tydligt för alla hur mycket som vi faktiskt slänger av vår mat och i förlängningen minska matsvinnet, säger Helena.

Närodlade grönsaker
Som ytterligare en del i satsningen på hållbarhet kommer avdelningen för måltidsservice att köpa närodlade grönsaker; vitkål, grönkål och morötter, från Argo Park.

– Det är Hushållningssällskapet, som via olika projekt, erbjudit oss att köpa grönsaker. Hushållningssällskapet har möjlighet att leverera till några kök men inte till alla. Förhoppningsvis blir det möjlighet att köpa in närodlade grönsaker fler gånger i höst, säger Helena.

Marita Björkman-Forsman, ordförande i Fastighets- och servicenämnden, ser hållbarhet som en av våra viktigaste framtidsfrågor:

– Äntligen kan vi ta emot mer av närodlade grönsaker och på allvar börja vårt arbete för att minska matsvinnet. Vi behöver alla lära oss respekt för våra livsmedel och använda dem på ett hållbart sätt. Jag ser fram emot att få se resultat av vårt hållbarhetsarbete.