Nu kommer de internationella studenterna till Högskolan Väst

Det är en osäker tid på många sätt. Terminsstarten på Högskolan Väst är annorlunda än vanligt.

Nu kommer de internationella studenterna till Högskolan Väst 1
Tack vare en digital introduktion kunde många av studenterna delta även om de inte ännu var på plats i Trollhättan.

Med en svår planering och stor osäkerhet börjar dock de internationella studenterna att komma nu. Högskolan räknar med att närmare 200 studenter är på plats inom några veckor.

– Det känns verkligen bra att det blir så pass många som kommer. De flesta länderna utanför EU har mer eller mindre problem då det är färre, och därmed dyrare, flyg som går samt att det tar lite längre tid med uppehållstillstånd i vissa länder, säger Tomas Bengtsson, director international affairs på Högskolan Väst.

Antal studenter som kommer i år är av förklarliga skäl lite färre än förra året.

– Det är gemensamt nästan för alla lärosäten i Sverige. Vissa har till och med valt att inte ta emot utbytesstudenter alls denna termin. Vi har färre utbytesstudenter men vi har förhoppningsvis fler internationella programstudenter på plats än föregående år vilket är väldigt glädjande, berättar Tomas Bengtsson.

Högskolan Väst arbetar aktivt med att rekrytera internationella studenter, framför allt till ett tiotal program på avancerad nivå samt ett internationellt inriktat program på grundnivå och tog därför ett beslut tidigare i våras att fortsätta enlig plan.

Digital introduktion
Så från när och fjärran kommer man till Sverige, Trollhättan och Högskolan Väst för att studera, även i år. Man kommer att droppa in lite utspritt nu under ett antal veckor men det ser inte Tomas Bengtsson som något problem.

– Ska man säga något positivt med hela våren så är det ju att vi är inkörda på digital undervisning och de som kommer sent kan hänga med i uppstarten mycket enklare.

Även årets introduktion skedde digitalt och det ordnades en mängd livesända inslag under Introduction Days förra veckan. Introduction Days är till för att ge dem en bra start på sina studier. De blev då bland annat välkomnade av rektor Martin Hellström, fick information om campus och vad som gäller med anledning av Corona, hur de hittar sitt schema, IT-system, bibliotek etc – helt enkelt det viktigaste för att kunna komma igång med sina studier.