Nyhetsbrev 3, Elevernas riksförbunds årssammanfattning 2022
Hem REPORTAGE Nyhetsbrev 3, Här är Elevernas riksförbunds årssammanfattning 2022

Nyhetsbrev 3, Här är Elevernas riksförbunds årssammanfattning 2022

Publicerat av: Redaktionen

Här är Elevernas riksförbunds årssammanfattning 2022.

Tack för i år- vi ser fram emot att arbete vidare för en bättre och mer demokratisk skola även under 2023!

PÅVERKANSARBETE

Almedalen

Vilka dagar! Vi hade ett eget tält, medverkade i 22 paneler, arrangerade mingel med MUCF, träffade 6 politiker som arbetar med skolfrågor i Riksdagen, och hade möten med exempelvis Unicef, BRIS och Synskadades riksförbund.

Järvaveckan

Under tre dagar samtalade vi med elever, makthavare och skolpersonal om elevers rätt till inflytande och hur vi säkrar skoldemokrati. Förbundsordförande Chiara Bergmark deltog även i Friends panelsamtal.

Debattartiklar

Vi har skrivit debattartiklar som publicerats i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, och Altinget. Vi har även gjort pressmeddelanden där vi kommenterat nutida händelser såsom Tidöavtalet och ökad näthat bland unga. Utöver detta har vi blivit uppmärksammade i exempelvis Svt, Sveriges Radio och Nyhetsmorgon. Se fler länkar i underrubriken ”Elevernas riksförbund i media” eller direkt i pressrummet.

PÅVERKANSARBETE, fokus på Riksdagsvalet 2022

Skolpolitiskt program och valmanifest

I samband med att valåret 2022 tog Elevernas riksförbunds medlemmar under årsmötet 2021 ett enhälligt beslut om ett nytt skolpolitisk program som kommer gälla i fyra år. Även ett valmanifest som innehåller de frågor som Sveriges elever vill lyfta inför, under och efter valet togs fram. Förbundsordförande Chiara Bergmark lämnade över det skolpolitiska programmet till dåvarande skolminister Lina Axelsson Khilblom (se bild ovan).

Fokusfrågor

Tillsammans med experter och elever har vi tagit fram tre filmer, om respektive fokusområde från valmanifestet. Detta för att lyfta elevernas vittnesmål om de problem eleverna möter i dagens skola. Eleverna beskriver sina upplevelser och vad de behöver av makthavarna för att det ska bli bättre. Experterna beskriver området, pratar om lösningar och hur man kan arbeta med problemet.

Granskning av skolpolitik

Vi granskade respektive partis skolpolitik innan valet, och sammanfattade det i en film här. När Tidöavtalet sedan släpptes kommenterade vi samma dag delen ”Direktiv samarbetsprojekt Skolan” i ett pressmeddelande . Vi skrev även en debattartikel riktat till de nya ministrarna, tillsammans med Unicef, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd.

Mötesturné

Efter valet gjorde förbundsordförande Chiara Bergmark och pressekreterare Astrid Othelius en mötesturné med civilsamhället. Detta för att diskutera hur vi som organisationer kan arbeta dels på kort sikt efter valet, men även under kommande mandatperiod. Vi träffade: Unicef, Friends, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges skolledare, Röda Korset Ungdom, RFSL Ungdom, Youth2030, Sveriges Ungdomsråd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och RFSU.

RAPPORT: MOTSTÅNDSKRAFTIG SKOLA

Om rapporten

Under 2022 har Elevernas riksförbund drivit projektet “Motståndskraftig Skola”. I projektet undersöktes elevers upplevelser av inflytande, delaktighet och psykisk hälsa under pandemin. Rapporten bygger på enkätundersökning med 1184 elever i åldrarna 13-19, åtta djupintervjuer med elever och intervjuer med Stiftelsen Friends, Barnombudsmannen och Skolinspektionen.

Exempel på fynd från rapporten

Nya siffror visar på att nästan hälften av eleverna upplevde ökad stress, nedstämdhet och oro/ångest under pandemin. 44% av elevrepresentanterna anser att möjligheten att hålla möten påverkades negativt, och 75% av eleverna upplevde en ökad oro inför framtiden. Rapporten har uppmärksammats både i Altinget och i Svt.

ELEVERNA I FOKUS

Hör Ni Mig

Nyhetsbrev 3, Elevernas riksförbunds årssammanfattning 2022Under året har vi lyft 11 elevinitiativ från hela Sverige i kampanjen ”Hör Ni Mig”. Med detta vill vi både uppmuntra och inspirerar andra elever och samtidigt hjälpa elever att synas och höras! Här kommer 3 exempel på elevinflytande: Västervångsskolans elevråd har sett till att alla 8or på skolan fick praktik i 9an, då allt ställdes in pga pandemin. Hedda Wisings elevråd skapade ett forum där skolans eleverna fick möjlighet att ställa frågor och lyssna på vad partierna drev för skolpolitik. Tibbles elevråd samlade in 40 000 kr till de utsatta i Ukraina!

Elevfokus på riktigt

Som tidigare nämt uppmärksammade vi elevers vittnesmål om de problem eleverna möter i dagens skola, i tre filmer. Eleverna beskriver sina upplevelser och vad de behöver av makthavarna för att det ska bli bättre. Experterna beskriver området, pratar om lösningar och hur man kan arbeta med problemet.

Snack(s) & politik

Vi bjöd in elever och politiker i Väst, Stockholm och Skåne. Träffarna innehöll mingel, panelsamtal och workshops. I panelsamtalen var det eleverna som pratade psykisk hälsa i skolan, behörighet till gymnasiet och examen och om hur lärarbristen påverkar dem, och politiker lyssnade. Ombytta roller helt enkelt, med elevfokus på riktigt!

TRÄFFAR

Raise your voice

RAISE YOUR VOICE (RYV) var en nationell utbildningshelg för elever. Fokus i år var på valet, och hur deltagarna som unga kan vara med och påverka i demokratin. Föreläsare: Demokratibygget, Unicef, Arts and Hearts. Panelsamtal med: Friends, Flickaplattformen, psykologstudent, Rädda Barnen, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Järva i Samverkan, Street gäris, RFSU, Youth2030. Debatt: MUF, Ung Vänster, CUF, Grön Ungdom. Utsällare: SVUNG, MUCF, Färnebo Folkhögskola, Vkung.

Elevrådskongressen

Under Elevernas riksförbunds årsmöte, Elevrådskongressen 2022, har representanter från demokratiska elevföreningar runt om i landet röstat fram en ny förbundsstyrelse som ska leda organisationen under 2023. Maja Sjögren är tillträdande förbundsordförande från och med årsskiftet. Även en ny skolpolitisk fokusfråga har beslutats om: Lärarbristen. Både Svt och Sveriges Radio var på plats och uppmärksammade Elevrådskongressen.

Demokratiforum

Syftet med Demokratiforum är att skapa en bättre relation mellan elever och skolpersonal genom att prata om frågor som rör psykisk och fysisk arbetsmiljö, diskriminering och elevinflytande. Detta sker genom workshops, som är skräddarsydda utifrån en enkät som eleverna svarat på innan. Projektet, med stöd av allmänna arvsfonden, arbetar fram en ny metod för att skapa ett demokratiskt forum med dialog i fokus. Denna metod kommer sammanfattas i en metodbok tillgänglig för alla högstadie- och gymnasieskolor att använda i slutet av 2023.

Drivkraft

Elevernas riksförbund har tre regionala organisationer som ligger under riksorganisationen – Elevernas riksförbund – SKÅNE, Elevernas riksförbund – VÄST och Elevernas riksförbund – STHLM. Årets DRIVKRAFT var heldagar fullspäckade med workshops och föreläsningar, och genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fokus var på psykisk hälsa och arbetsmiljö.

ELEVERNAS RIKSFÖRBUND I MEDIA 2022

Debattartiklar

• Dagens Nyheter. ”Vuxna måste börja lyssna på eleverna om klädkoder”.
• Altinget. ”Kriserna avlöser varandra – världens skolelever måste kompenseras”.
• Svenska Dagbladet. ”Ovärdig syn på barn i valrörelsen”.
• Altinget. ”Elevernas riksförbund: När barns rätt till utbildning äventyras bör alla larm gå igång”.
• Skolvärlden. ”Eleverna till nya ministrarna: ”Är ni redo att göra det som krävs?””

Intervjuer, artiklar och paneler

•Nyhetsmorgon. Skolpanelen. ”Lärare ska ta sig tid att motivera betygen”
• Göteborgs-Posten. ”Tjejer blir utbrända i högstadiet: ”Allt du gör bedöms””
• Friends valkompass 2022. Chiara kliver in på 47:02.
• Sveriges Radio. ”Många elevers första möte med demokratin”
• Svt. ”Elevrådskongress i Kalmar – hälsan i fokus”
• Altinget. ”Hon är ny ordförande för Elevernas riksförbund”.
• Altinget. ”Tre av fem elever oroar sig för att de saknar tillräckliga kunskaper”
• Svt. ”Mer framtidsoro bland unga under pandemin: ”Det sociala föll””

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>