Sex lärare nominerade till Pedagogiskt pris

För åttonde gången är det snart dags att dela ut Studentkåren vid Högskolan Västs pedagogiska pris.

Och de nominerade är: Jens Wallin, Kurt Wicke, Katarzyna Jezierska, Birgitta Stenström, Helén Holmgren och Magnus Karlsson.

Priset delas ut vartannat år på Högskolan Västs Akademisk Högtid. Nu är det klart vilka de sex nominerade lärarna är.

Detta pris delas ut till en lärare vid Högskolan Väst, som genomgått en urvalsprocess. Det är högskolans studenter som nominerar och alla nominerade lärare intervjuas och bedöms utifrån flera kriterier såsom engagemang, kompetens och pedagogiskt förhållningssätt. Intervjuerna används sedan som ett underlag inför Kårstyrelsens beslut om vem som ska ta emot det Pedagogiska Priset.

– Jag hoppas att de som är nominerade känner sig hedrade och stolta över att de är utvalda bland högskolans flera hundra lärare. Det ska de vara, säger Ina Larsson, vice ordförande i Studentkåren och ansvarig för processen kring det Pedagogiska priset.

De nominerade återfinns från samtliga av högskolans fyra institutioner och har alltså en bred spridning.

De nominerade är (på fotot ses dessa med start från översta raden från vänster):

Akademisk Högtid infaller i år den 19 oktober på Högskolan Väst, i Albertsalen, där pristagaren utses och prisutdelning sker.