Skapande skola-bidrag ger nu mer kultur till elever i Lindesberg
Hem UTBILDNING Skapande skola-bidrag ger nu mer kultur till elever i Lindesberg

Skapande skola-bidrag ger nu mer kultur till elever i Lindesberg

Publicerat av: Redaktionen

Kulturrådet har fördelat drygt 171 miljoner kronor till kulturinsatser inom bidraget Skapande skola för totalt cirka 860.000 elever i grundskolan – däribland till Lindesbergs kommunala skolor (som beviljats 500.080 kronor i bidrag) samt friskolorna i Löa (34.570 kronor) och Pilkrog (32.200 kronor) för projekt som planeras för nästa läsår.

Bidraget Skapande skola fördelas till landets kommunala och fristående skolor via deras skolhuvudmän. Ansökningar har inkommit från samtliga län och når elever över hela landet.

Skapande skola-projekt som planeras och/eller önskas nästa läsår i Lindesbergs kommun enligt respektive projektansökningar till Kulturrådet:

Lindesbergs kommunala grundskolor

Sökte totalt 736.360 kronor – beviljat belopp 500.080 kronor till projekt som utgår från skolornas behov och önskningar:

Björkhagaskolan F-6 vill gärna arbeta med cirkus nästa läsår och vill engagera Marcus Bertilsson som är cirkuspedagog och magiker. De kommer att få jonglera, balansera, bygga mänskliga pyramider och framför allt få dela erfarenheter med varandra på skolan.

Brotorpsskolan F-6 vill ha teater och filmproduktion. För de yngre åldrarna F-3 vill de se föreställningen Hej Hilma! med medföljande konstworkshop. Åk 4-6 vill skapa film och vi tänker att engagera antingen Backa Studios eller Figurteaterkompaniet. De har lite olika upplägg och vi får se vilket som passar skolan bäst.

Ekbackens skola vill att hela skolan ska få ta del av rörelseteatern Keep it Safe med React Public Performances. Åk F-3 vill ha Berättarteater med workshop av Byrån. Det kommer att innebära berättarteater i det egna klassrummet, där eleverna får öva sig både på att lyssna på berättelser och att framföra dem. Åk 4-6 vill ha författarbesök av Anna Helgesson. De har många elever med rötter i andra språk så författarbesök är viktiga.

Fröviskolan F-6 vill också ha författarbesök. Åk 4-6 kan tänka sig att ha Anna Helgesson medans F-3 letar efter en illustratör och författare.

Vedevågskola F-5 vill ha keramik med Malin Blomqvist där eleverna får möjlighet lära sig om lera som material, ursprung och historik samt enkla tekniker som man kan använda själv.

Hagabackens skola F-3 vill också se teater. De vill se föreställningen Hej Hilma med Teater Pelikanen och tillhörande konstworkshop.

Fröviskolan 7-9 vill se rörelseteatern Keep it Safe. Det verkar vara en spännande föreställning där eleverna själva deltar. Åk 7-9 vill även se teaterföreställningen Låt mig bara gå av Loran Batti. Den är en klassrumsbaserad föreställning om teman som våld och droger.

Lindbackaskolan 7-9 vill ge eleverna i åk 7 och åk 9 möjlighet att lyssna på författare antingen Mats Wahl eller Lisa Bjärbo. Eleverna i åk 8 vill kunna utnyttja sina fina nya lokaler mer och det genom att ta dit smyckessmeden Catarina Hällzon ska de skapa bestikskonst genom återbruk.

Storå skolan 4-9 kommer att delta i ett ambitiöst dansprojekt tillsammans med dansaren och koreografen Anna Holmström. Hela skolan kommer se dansutställningen ”Queens Of Unwanted Things, ha medföljande workshops och elevframträdande.

Lindesbergs anpassade skola består av 20 elever och de vill gå på konstvandring med Örebro konsthall, Göra t-shirt med Rädda världen – stygn för stygn och åka till Örebro slott för att tillsammans med länsmuseets pedagog se utställningen Boom i Bergslagen.

Löa skola ekonomisk förening

Sökte totalt 51.750 kronor – beviljat belopp 34.570 kronor

Åk F-3: Projektet bygger på elevernas delaktighet genom sång och dans. Vi har kontaktat en kulturaktör vi vill samarbeta med och planerat projektet med denne. I projektet kommer eleverna att, tillsammans med kulturaktören, skapa ett musiknummer. Eleverna arbetar i workshops med kulturaktören med att sätta ihop ett musiknummer där eleverna använder sång, dans och enkel koreografi för att gestalta innehållet i en låt. I workshopen deltar eleverna aktivt och är tydliga medskapare av ett musiknummer och bidrar med tankar och idéer under hela projektet. Syftet är att förbereda eleverna inför en avslutande musikshow där de bjuds upp på scenen för att uppträda med sitt musiknummer tillsammans med kulturaktören – samtidigt som de är aktiv publik under övriga klassers musiknummer.

Skapande skola-bidrag ger nu mer kultur till elever i LindesbergÅk 4-6: Vi har kontaktat en kulturaktör och planerat inför ett projekt där eleverna lär sig att skapa musik med digitala verktyg. Klasserna träffar kulturaktören i workshops, där de lär sig grunder i hur musik kan skapas med digitala verktyg. Eleverna lär sig grunder i hur en låt kan vara uppbyggd och musikaliska begrepp som är viktiga att känna till. Eleverna får sedan, med handledning av kulturaktören enskilt arbeta och lära sig hur de skapar musik med digitala verktyg.

Pilkrogs friskola ekonomisk förening

Sökte totalt 82.900 kronor – beviljat belopp 32.200 kronor

Målet vi arbetar mot under läsåret 24-25 är att utveckla läslust, skrivglädje och inspirera till eget skapande. Som ett led i detta ser vi en röd tråd där eleverna själva får uppleva teater och sedan arbeta med att göra en egen föreställning med hjälp av professionella aktörer. Då vår lilla skola ligger ute på landsbygden, långt från städernas kulturutbud ser vi det som mycket viktigt att vi med medel från Skapande skola kan berika eleverna kulturupplevelser. Alla barn har rätt till kultur, även barn på landsbygden. De konstinriktningar vi väljer att satsa på under läsåret 24-25 är litteratur, teater och bild.

Pilkrogs friskola är en liten skola på landet, med omkring 80 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan drivs av en ekonomisk förening där föräldrar sitter i styrelsen. Mycket av arbetet på skolan sker med ideella krafter. Vi har ett litet skolbibliotek på skolan, men vi samarbetar också med Lindesbergs kommuns bibliotek för att gynna läsintresset hos eleverna. Bland annat har vi en bokbuss som besöker skolan med jämna mellanrum och vi besöker stadens bibliotek.

För att ytterligare stärka elevernas läsintresse vill vi bjuda in en lokal författare som berättar om sitt författarskap och även håller i workshops i skrivande. Vi planerar för ett längre samarbete som sträcker sig under höstterminen med flera lektionstillfällen med skrivande och illustrering till texter. Syftet med projektet att förena skrivandet med bildskapandet, med hjälp av professionella utövare. Målsättningen är att eleverna övar sin kreativa förmåga i bildberättande. För de yngre eleverna får de också göra pop up-figurer genom att rita, måla, klippa och klistra. Eleverna får även läsa och inspireras av Katarinas böcker. Sedan får de hitta på och skapar egna hemliga fantasidjur.

Under vårterminen vill vi fördjupa oss vidare i gestaltning genom ett teaterprojekt med teatergruppen Awake projects. För f-klass till åk 3 ges föreställningen ”Honkan och Haneluring” med efterföljande workshops. För åk 4-6 planerar vi teaterworkshops med teatergruppen Awake projects.

3 MAJ 2023: Skapande skola-bidrag ger mer kultur till elever i Lindesberg

Kulturrådet har fördelat 197 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår varav 344.100 kronor till Lindesbergs kommunala grundskolor och 38.100 kronor till Pilkrogs friskola. Skapande skola är ett statligt bidrag som Kulturrådet fördelar till landets kommunala och fristående skolor via deras skolhuvudmän. Läs mer >>

9 MAJ 2022: Bara Pilkrogs friskola i Lindesberg får Skapande skola-bidrag i år

Kulturrådet fördelar drygt 195 miljoner kronor för kulturinsatser i Sveriges grundskolor för nästa läsår. Skapande skola-bidraget delas ut till kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Förra året fick Lindesbergs kommunala skolor 304.150 kr, Pilkrogs friskola 48.000 kr och Löa friskola 38.203 kr. I år är det bara Pilkrogs skola som får bidrag. Läs mer >>

6 MAJ 2021: Skolor i Lindesberg får Skapande skola-bidrag

Kulturrådet har fördelat drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. 367 kommunala, fristående och statliga skolor delar i år på bidraget Skapande skola – däribland Lindesbergs kommunala skolor som får 304.150 kr, Pilkrogs friskola som får 48.000 kr och Löa friskola som får 38.203 kr.

8 JUNI 2020: Kulturombud och elevråd väljer Skapande skola-aktiviteter i Lindesberg

Lindesbergs kommun får 330.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under kommande läsår. Kommunens val av kulturaktiviteter utgår från de behov de olika skolenheterna har – baserat på samverkan med kulturombud och elevråd med inriktning på kultur som finns i kommunens skolor.

8 APRIL 2020: Kommunal barnkulturplan ger mer KulturKraft i Lindesberg

Region Örebro län vill öka möjligheten för barn och unga i hela länet att ta del av kultur i skolan och satsar i år 500.000 kronor på samverkansformen KulturKraft. Åtta av länets kommuner har nu anslutit sig till KulturKraft – däribland Lindesbergs kommun som tagit fram en kommunal barnkulturplan för detta.

21 MAJ 2020: Nya bidrag till Lindesberg för Skapande skola

Kulturrådet har fördelat totalt 180 miljoner kronor för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer för nästa läsår. Lindesbergs kommunala skolor får 330.000 kronor, Löa skola får 30.500 kronor och Pilkrogs skola får 30.000 kronor för projekt som handlar om barns eget skapande och konstnärlig fördjupning.

2 JUNI 2020: Pilkrogs friskola lär om djur i Skapande skola-projekt

Pilkrogs friskola i Lindesbergs kommun får 30.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under nästa läsår. Pengarna kommer att användas för att utveckla förskolebarnens nyfikenhet och intressen för skogens vilda djur genom teater och möjligheten att skapa djuren i lera.

28 MAJ 2020: Sång och dans till Löa friskola genom Skapande skola-bidrag

Löa friskola i Lindesbergs kommun får 30.500 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under nästa läsår. ”Vi kommer att använda pengarna till ett projekt som bygger på elevernas delaktighet genom sång, dans och musik”, förklarar Petra Hedenius på Löa friskola som har närmare 100 elever i årskurserna F-6.

15 MAJ 2019: Skolor i Lindesbergs kommun får del av Skapande skola-bidrag

Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelar totalt 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår. Lindesbergs kommun får 385.000 kronor, Löa friskola 20.000 kronor och Pilkrogs friskola 20.000 kronor.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>