Hem POLITIK Viktigt besked från regeringen angående bibliotekens roll för ett digitalt kompetenslyft

Viktigt besked från regeringen angående bibliotekens roll för ett digitalt kompetenslyft

Publicerat av: Redaktionen

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättade under förra veckan att regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslår att Kungliga biblioteket (KB) tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år.

Syftet med satsningen är bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik.

Viktigt besked från regeringen angående bibliotekens roll för ett digitalt kompetenslyft

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Foto: Jann Lipka

Beskedet välkomnas av KB.

– Det är mycket glädjande att regeringen så tydligt visar att de lägger stor vikt vid de förslag som arbetas fram av sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi.

Nu fortsätter arbetet att utifrån den presenterade omvärldsanalysen ta fram förslaget till en nationell biblioteksstrategi, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Satsningen innebär att KB från 2018 till 2020 ska stödja de regionala biblioteksverksamheterna i deras arbete med att öka användningen av digitaliseringens möjligheter och öppen tillgänglig kunskap.

Den nationella biblioteksstrategin lanserade i fjol satsningen ”Digitalt först” som handlar om att fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft.

I förslaget pekade utredningen på att den digitala utvecklingen accelererar och att det därför krävs en långsiktig handlingsplan för att kontinuerligt utveckla invånarnas digitala kompetens. Demografi, aktuella händelser som stort flyktingmottagande eller dåligt utbyggt bredband gör att satsningarna måste byggas utifrån de lokala förutsättningarna.

Genom satsningen kommer rollerna för biblioteksväsendets olika aktörer att förtydligas. Regionbiblioteksverksamhetens roll för jämlik utveckling kommer också att stärkas. Satsningen bygger på alla läns och regioners deltagande och ska ses som ett igångsättande som sedan kan övergå till löpande verksamhet.

Satsningen har följande mål:

  • Att öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av det digitala samhället och nyttja digitaliseringens möjligheter, samt få ökad kunskap om personlig integritet i den digitala miljön.
  • Att använda bibliotekens unika roll att vara till för alla, för att synkronisera den digitala kompetensen hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg.
  • Att öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang.
  • Att genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning m.fl. i en snabb teknisk utveckling.

Förslaget utgår från ett samarbete mellan nationell, regional och kommunal nivå och kommer därför att se olika ut över landet. Förslaget avser kostnader för samordning, utbildning, utvärdering samt bidrag till regional biblioteksverksamhet och KB:s partners.

KB har ett pågående nära samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna och återkommer med besked om hur principerna för fördelning kommer att se ut.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>