Alla elever i Partille kommun får tillgång till digitala läromedel
Hem NE Alla elever i Partille kommun får tillgång till NE:s digitala läromedel

Alla elever i Partille kommun får tillgång till NE:s digitala läromedel

Publicerat av: Redaktionen

Partille kommun har valt läromedel från NE till alla grund- och gymnasieskolor.

Det innebär att samtliga elever i kommunen nu har tillgång till ett heltäckande kunskapsutbud med digitala läromedel, uppslagsverk och 20 000 utbildningsfilmer.

– Vi vill att alla elever ska ha tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer. Det är glädjande att Partille kommun jobbar aktivt med att stärka likvärdigheten i skolan och ser tillgången till läromedel som en viktig pusselbit för att nå dit. Det här ger dem också ett verktyg som underlättar eventuell distans- och fjärrundervisning, för både lärare och elever, säger Fredrik Bengtsson, VD på Nationalencyklopedin.

Nationalencyklopedin påbörjade utvecklingen av digitala läromedel 2015 och erbjuder i dag ett komplett utbud av läromedel för grundskolan samt en bred täckning av läromedel för gymnasieskolan. När Partille kommun nu skrivit avtal med NE får de tillgång till såväl läromedel som uppslagsverket Nationalencyklopedin, ordböcker och en playtjänst med över 20 000 utbildningsfilmer.

Alla elever i Partille kommun får tillgång till digitala läromedel– För att upprätthålla god kvalitet och möta skolornas behov av läromedel utvärderas Partilles centrala licenser kontinuerligt. Det som används och efterfrågas nu är texter inom olika ämnesområden med visst djup men också med bild- och språkstöd. En viktig del är dessutom att lärresursen ska vara lättillgänglig och smidig att använda. Partilles skolor har sedan länge haft tillgång till NE:s kunskapstjänster (uppslagsverk, ordböcker, utbildningsfilmer) och vi ser nu att läromedlen, för alla ämnen och årskurser, är ett riktigt bra alternativ, säger Frida Lindén, utvecklingsledare på Partille kommun.

I Läromedelsundersökningen 2021 uppger 59 av 102 svarande skolor i Västra Götaland, 58 procent, att de inte har läromedel till samtliga elever. Nu får alltså samtliga grundskolor i Partille kommun tillgång till läromedel i alla ämnen.

NE:s läromedel utgår från kurs- och läroplaner och kan anpassas efter elevens behov. Innehållet är framtaget av pedagoger, experter och läromedelsutvecklare.

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen strävar efter en hög digital kompetens hos såväl elever som skolpersonal och vill uppnå en god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och fungerande uppföljning och forskning på området. Den långsiktiga ambitionen är att Sverige ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter.

Fem fakta om digitala läromedel:

– I regeringens nationella strategi för digitalisering av skolväsendet är ett av de primära fokusområdena att barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

– I dag utgör digitala läromedel uppskattningsvis drygt 10 procent av de totala läromedelsinköpen i svenska skolor.

– Enligt Skolverket visar studier att digitala böcker gör elever mer motiverade till läsning och att deras uppmärksamhet, ordinlärning och engagemang ökar jämfört med tryckta böcker. Däremot ökar tryckta böcker förståelsen för berättelsen.

– Studier visar att det särskilt är möjligheterna till individanpassning av uppgifter som gör de digitala verktygen effektiva i undervisningen. Störst nytta av digitala läromedel har lågpresterande elever.

– Knappt sju av tio huvudmän har tagit fram en digitaliseringsplan där mål och åtgärder för arbetet med skolans digitalisering finns samlade. Tre av fyra huvudmän har tagit reda på lärarnas behov av kompetensutveckling inom digital kompetens. Det visar Skolverkets senaste uppföljning av digitaliseringsstrategin, som presenterades i maj 2020.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>