En delseger för bättre skolresultat- men för att gå i mål krävs mod för ett omfattande helhetsgrepp!

Nu smyger regeringen igenom den första delen av Skolkommissionens viktiga förslag. Det gör man med en 1,5 miljarder stor satsning på skolor i socioekonomiskt tuffa områden.

– Det här är en delseger för bättre skolresultat. Det här har vi som lärare kämpat för länge, problemen med skolsegregationen har vi ju kunnat bevittna från första parkett under lång tid, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

En delseger för bättre skolresultat- men för att gå i mål krävs mod för ett omfattande helhetsgrepp! 1
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande

Satsningen visar också att regeringen förstår vikten av att lyssna på den genomgripande analys och rekommendation som lärare, forskare och samhällsföreträdare presenterat genom Skolkommissionen. För att på allvar öka likvärdigheten, höja kunskapsresultaten och förbättra kvaliteten i undervisningen, så behöver politiken våga ta ett omfattande helhetsgrepp.

–Men det här räcker inte. För att gå i mål krävs nu politiskt mod från alla läger att våga genomföra en mer behovsstyrd finansiering och klubba Skolkommissionens förslag i sin helhet, säger Johanna Jaara Åstrand.