Partille kommun satsar på pedagogers fortbildning

Partille var tidigt ute med att satsa på digitaliseringen i skolan. Nu tas nästa steg i utvecklingen – prioritering av pedagogernas fortbildning inom programmering och medie- och informationskunnighet (MIK) och Microbits till kommunens elever.

Partille kommun satsar på pedagogers fortbildning 1
I samband med fortbildningen får alla skolor i Partille kommun en klassuppsättning så kallade Microbits.

Under flera år har eleverna i Partille kommun haft tillgång till egna datorer samtidigt som förskolornas lärmiljöer har utrustats i samma anda. Satsningen har även inneburit fokus på pedagogers fortbildning, något som enligt forskning är avgörande för om digitaliseringen ska få effekt på barns och elevers lärande.

Nationell IT-strategi
Under 2016 fick Skolverket i uppdrag om att ta fram förslag till nationella IT-strategier för skolväsendet. Eftersom förslaget innebar förändringar i läro-, kurs- och ämnesplan samt i examensmål satsar Partille nu på fortbildning i programmering och medie- och informationskunnighet för pedagoger.

– Syftet med satsningen är att i slutändan stärka eleverna i att bli medskapare, inte bara konsumenter, i det digitala samhället. I och med pedagogernas fortbildning kommer barn och elever få kunskaper om kod och algoritmer, möjlighet till förståelse för medier och digitalt skapande, säger Marika Abrahamsson, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

Åtta veckors fortbildning
Nästa läsår är det dags, under en åttaveckorsperiod får pedagogerna både fortbildning och stöd i undervisningssituationen med hjälp av CIKT-gruppen (centrala gruppen för informations- och kommunikationsteknik) i Partille kommun.

– Vi har valt att ha korta fortbildningstillfällen utspritt över en längre tid så att pedagogerna får möjlighet att testa sina kunskaper, både individuellt och i undervisningen tillsammans med eleverna, säger Marika Abrahamsson.

Microbits till alla skolor i Partille kommun
I samband med fortbildningen får alla skolor i Partille kommun en klassuppsättning så kallade Microbits, ett mikrocontrollerkort som kopplas till elevdatorn och styrs genom olika programmeringsverktyg.

– Att alla pedagoger och elever omfattas i satsningen ligger dels i linje med det digitaliseringsfokus vi har i kommunen, men är också ett led i arbetet med likvärdighet på skolorna, säger Marika Abrahamsson.