Fler utbildningsplatser i hela landet – Myndigheten för yrkeshögskolan

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2020.

Fler utbildningsplatser i hela landet - Myndigheten för yrkeshögskolan 1Av de totalt 1097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 416. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 000 platser totalt och 11 600 med start redan 2020. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu närmare 110 000 utbildningsplatser.

Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Resultatet av denna ansökningsomgång innebär att det erbjuds YH-utbildningar i alla län och i 53 av 60 så kallade FA-regioner (arbetsmarknadsregioner).

I denna ansökningsomgång beviljas 8000 platser på distansutbildningar, varav 3000 inom utbildningsområdet Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Det innebär att var fjärde utbildningsplats nu är på en distansutbildning.

Resultat ansökningsomgång 2019

Här presenteras resultatet av ansökningsomgång 2019 för yrkeshögskolan.

Du kan bland annat se vilka utbildningar som ansökte om att få ingå i yrkeshögskolan och vilka som beviljades stöd, samt information om omfattning, studieort, studieform med mera.

Beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun (excel)

Beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Detaljerad översikt över beslut ansökningsomgång 2019 (excel)