Skolinspektionen ska granska tillgången på läroböcker och andra läromedel
Hem NYHETER Skolinspektionen ska granska tillgången på läroböcker och andra läromedel

Skolinspektionen ska granska tillgången på läroböcker och andra läromedel

Publicerat av: Redaktionen

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare.

Ändå saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel.

Regeringen har därför genomfört flera satsningar på läromedel. Nu tar regeringen ännu ett steg och ger Skolinspektionen i uppdrag att genomföra en granskning av elevers tillgång till läroböcker och andra läromedel.

– Elever lär sig bättre genom att få använda böcker, pennor och papper. Tillgången på läroböcker och andra läromedel av hög kvalitet är i det sammanhanget väldigt viktigt och därför behövs denna granskning, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolinspektionen ska granska tillgången på läroböcker och andra läromedelNyligen beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag i propositionen Stärkt tillgång till läromedel. Förändringarna innebär att det i skollagen förtydligas att eleverna ska ha tillgång till de läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Det ska även definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är. Förtydligandena i skollagen gör det angeläget att Skolinspektionen genomför en granskning på området.

Det senaste året har regeringen satsat stort på läromedel genom ett statsbidrag för inköp av läroböcker.

För 2024 omfattar statsbidraget cirka 658 miljoner kronor, varav 103 miljoner är överförda från 2023, då alla huvudmän inte sökt medel. Därefter beräknas drygt en halv miljard kronor årligen för ändamålet.

Regeringen har även beslutat om ett nytt examensmål för lärarutbildningen som innebär att studenten för examen ska visa förmåga att använda och värdera läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg. Skolverket har också fått i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer samt stödmaterial om val och användning av lärverktyg i skolväsendet.

Regeringen tar nu ytterligare ett steg och ger Skolinspektionen i uppdrag att genomföra en granskning av elevers tillgång till läroböcker och andra läromedel i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

Uppdraget ges inom ramen för Skolinspektionens regleringsbrev för 2024. Myndigheten ska delredovisa sina erfarenheter och slutsatser av granskningen senast den 9 oktober 2025 och lämna en slutredovisning den 9 oktober 2026.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>