Facket välkomnar Högskolans forskning om de nya jobben i e-handeln

– Handels efterlyser detta och det är första gången som arbetsmiljön i dessa lager undersöks, säger Jennie Jackson, forskare inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Facket välkomnar Högskolans forskning om de nya jobben i e-handeln 1Forskare inom arbetsvetenskap och arbetshälsa från Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet ska undersöka arbetsmiljön på de stora lager som är naven i e-handeln.
E-handeln är en del av handeln som växer mycket starkt, men kunskapen om hur det ser ut med arbetsmiljön och arbetsvillkoren där är begränsad och nu kommer signaler om hög arbetsbelastning, bristande jämlikhet och stress.

En unik studie

Det här är den första studie som kommer att göras i Sverige på den nya typ av centrala lager där de anställda packar mat som beställts online.

– Här råder speciella villkor, det kan bli väldigt belastande då man plockar manuellt och samtidigt måste in och ut från kyl- och frysområdet. Sedan har vi alla kunnat läsa om till exempel kameraövervakning och påtvingat övertidsarbete, säger Jennie Jackson.

Hon berättar att detta har varit planerat länge, men bromsats av coronapandemin, då forskarna redan för ett par år sedan förstod att det är ett viktigt område att forska på.

– Det här är jätteviktig forskning, om en bransch som växer enormt, med hög belastning och stora psyko-sociala besvär, där vi hoppas kunna göra skillnad. Nu signalerar också facket och ber oss om hjälp, säger Jennie Jackson.

Handelsnytt: “Låt oss forska om jobben i e-handeln
Handelsnytt: “Facket: E-handelns tillväxt ingen ursäkt för missförhållanden

Projektet knyter an till Högskolans nya forskningsprogram “Inkluderande arbetsliv“. Programmet syftar till att skapa jämlika och jämställda arbetsvillkor som bidrar till hälsa och välmående för alla, oavsett arbetsförmåga, ålder, kön och härkomst.