Nu är AcadeMedias mentorprogram igång

Nu har AcadeMedias mentorprogram för seniora chefer startat. De Adepter och mentorer som har matchats mot varandra har haft ett första möte och under sex månader framöver ska de jobba med frågor som rör individuell ledarutveckling.

– Det känns spännande att vara igång och det ska bli oerhört intressant att följa deltagarna framöver. Det är en fantastisk stämning i gruppen, både mentorer och adepter är förväntansfulla och ivriga att komma igång, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

Nu är AcadeMedias mentorprogram igång 1Det övergripande syftet med mentorprogrammet är att stärka den interna kompetensförsörjningen av framgångsrika ledare inom AcadeMedia. Mentorerna och adepterna kommer i första hand att träffas individuellt och i sitt arbete kommer de att utgå ifrån ett antal olika fokusområden som bland annat tar avstamp i AcadeMedias strategiska framtidsdokument – Färdplan 2020.

”Viktigt att vara lyhörd”
En av mentorerna är Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning. Hans adept är Malin Hussmo, rektor på Rytmus i Örebro.

– Mina förväntningar är att lärandet ska gå åt båda hållen. Nyckeln till en god mentor-adept-relation tror jag är att man är lyhörd och lyssnar, samt att man är ödmjuk och närvarande. När vi summerar programmet hoppas jag naturligtvis att jag har bidragit till någonting i Malins ledarutveckling, säger Christer Hammar.

Malin Hussmo ser fram emot att få utveckla sig själv, något hon tycker kan saknas i rektorsrollens vardag.

– Som rektor jobbar jag med att utveckla mina medarbetare och elever men inte lika mycket med att utveckla mig själv. Därför känns det väldigt spännande att få göra det och detta känns som en riktigt bra matchning. Jag tror att ärlighet är nyckeln till en god relation mellan mentor och adept, att man vågar vara öppen och prata om utmaningar i uppdraget och sina starka och svaga sidor. Ett misslyckande kan alltid leda till lärande, säger hon.

”Känner mig stolt”
Ett annat mentor-adept-par är Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasieskolor, och Eva Sifversson, förskolechef inom Pysslingen Förskolor.

– Jag är stolt över att ha blivit utvald och mina förväntningar är att programmet blir ytterligare ett steg i utvecklingen för mig som ledare. Det känns som om vi möts i många gemensamma delar men samtidigt kan utmana varandra, säger adepten Eva Sifversson.

– Jag ser fram emot att lära mig mycket om skola och förskola som är nytt för mig. Jag vill förstå vad som händer i vardagen, alla tuffa situationer. Transparens är nyckeln till en god relation enligt mig, samt att man är närvarande och håller löften, säger Jens Eriksson.

Lisa Oldmark berättar att ett konkret mål med mentorprogrammet är att adepterna ska ha ett nytt ledarskapsuppdrag i AcadeMedia inom två år.

– Ambitionen är att deltagarna under det halvår som programmet pågår ska öka sin ledarkompetens utifrån AcadeMedias chefsprofil, och ta ytterligare kliv framåt i sitt personliga och professionella ledarskap. Mentorprogrammet kan liknas vid ett växthus i vilket seniora chefer kan bli redo att ta nästa steg, säger hon.