Skolbibliotek en katalysator för läsfrämjande aktiviteter

En instans som har en oerhört viktig funktion för det lässtimulerande arbetet för barn oavsett ålder är skolbiblioteken.

Skolbibliotek en katalysator för läsfrämjande aktiviteter 1Ja, ett skolbibliotek är faktiskt något som alla barn har rätt till enligt den reviderade läroplanen. En instans som ska fungera som en samarbetspartner för lärare och elever och ansvara för skolans läsfrämjande aktiviteter.

Skolbiblioteken är utformade på lite olika sätt runt om i landet; många skolor använder sig av fysiska bibliotek utan bemanning andra skolor har avtal med folkbibliotek och i vissa saknas det helt.

Trenden är att fler och fler skolor börjar ta stöd av ljudbokstjänsten Ugglo som komplement till den fysiska biblioteksverksamheten. En av dessa är Ljungfälleskolan i Växjö kommun där skolbibliotikarie Sofi Eriksson sammanfattar sina erfarenheter:

”Genom Ugglo har jag kunnat tipsa pedagogerna om populära böcker som oftast är utlånade i biblioteket och lång väntetid på – nu kan eleverna läsa och lyssna på i-paden eller på datorn istället utan att behöva vänta. Just att det finns något för alla, både lässvaga, lässtarka, andra språk o.s.v gör att den är lätt att ta till sig. Mindre administrativt arbete för mig och eleverna behöver inte hålla reda på den fysiska boken. Den är också modern och tilltalande för barnen att använda.”

Skolbiblioteken har senaste åren blivit en naturlig del av skolans undervisning och många skolbibliotikarier brinner för att skapa förutsättningar för läslust. Formen ljudbok är något de flesta elever känner igen från ”hemma” och kombinationen ljudbok och e-bok är därför något som det flesta elever uppskattar att använda även i skolan.

Ugglo gör det möjligt för elever att läsa och lyssna själva samt få tillgång till ett stort ljudsatt digitalt bibliotek. Lärare och skolbibliotekarier har möjlighet att individanpassa läsningen utifrån elevernas individuella behov. Tio tusentals elever använder Ugglo dagligen i skolor runt om i Sverige.