Skräddarsydd utbildning: studera till lärare samtidigt som du jobbar med lön

Måndag 16 mars öppnade ansökan till höstterminen med ytterligare en typ av arbetsplatsintegrerad lärarutbildning.

Skräddarsydd utbildning: studera till lärare samtidigt som du jobbar med lön 1Detta för att avlasta den rådande lärarbristen genom att få fler till att vilja bli lärare, speciellt inom ämnena matematik, fysik och kemi. Tillsammans med bland annat Helsingborgs stad har Högskolan Kristianstad och Malmö Universitet skräddarsytt utbildningar där studenterna kombinerar studier med en anställning som lärare. Lärarstudenterna får både lön och samtidigt flera års arbetslivserfarenhet under sin utbildning.

För ett år sedan lanserade Högskolan Kristianstad och Malmö Universitet en ny arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning mot låg- och mellanstadiet. Nu utökas utbudet med en utbildning till ämneslärare för årskurs 7–9 i matematik, fysik och kemi vid Högskolan Kristianstad.

Gemensamt för alla varianter av den arbetsplatsintegrerade lärarutbildningen är att studenterna kombinerar en anställning som lärare i en av Helsingborgs stads skolor med lärarstudier på Högskolan Kristianstad eller Malmö Universitet under fem års tid. Upplägget skiljer sig lite åt, studenterna som läser inriktningen mot årskurs 4-6 börjar jobba halvtid redan första terminen medan studenterna vid de andra två inriktningarna ägnar första året åt heltidsstudier för att sedan jobba halvtid resterande fyra år.

Helsingborg är en av 20 kommuner som tar emot studenter

Utöver Helsingborg samverkar ytterligare 13 kommuner med utbildningen vid Högskolan Kristianstad och 6 kommuner med utbildningen vid Malmö Universitet.

Utbildningen med inriktning mot årskurs 4–6 har varit igång sedan augusti 2019. I Helsingborgs stads skolor är det tre skolor som idag har anställda som går lärarutbildningen och det är Nanny Palmkvistskolan, Drottninghögsskolan och Ättekullaskolan.

En av de som redan idag läser arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning och arbetar i en av Helsingborgs stads skolor är Marcus Krmpotic. Han jobbade tidigare som elevassistent och fritidspedagog på Nanny Palmkvistskolan och sökte utbildningen efter att hans chef tipsat om möjligheten. I augusti startade Marcus femåriga väg mot hans lärarexamen. Så här beskriver han sin bild av utbildningen och anställningen på Nanny Palmkvistskolan.

– Jag är mycket nöjd med mitt val av utbildning och jag tycker att det fungerar jättebra att kombinera jobb med studier. Jag lär mig väldigt mycket varje dag och känner att jag får arbetslivserfarenhet samtidigt som jag studerar. Det är ett högt tempo och det krävs att jag har självdisciplin och är strukturerad. Genom utbildningens upplägg får jag möjlighet att känna på yrket under en femårsperiod innan jag ska stå ensam på egna ben som lärare, säger Marcus.

Ansökan till höstterminen 2020 är öppen från 16 mars och stänger 15 april.