Identitetslös edtech-scen kartläggs

Den internationella edtech-marknaden har fördubblats det senaste åren medan svensk edtech lider av identitetsproblem och är i stort behov av nätverk och samverkan. Nu startar en kartläggning av den svenska edtech-branschen.

Sverige har en startup-scen som är en av de mest vitala i världen. Det som saknas däremot är en tydlig identitet för ett av de hetaste investerarområdena: Edtech, educational technology, vilket är ett av de mest intressanta områdena för investerare internationellt och där marknaden närapå fördubblats de senaste åren.Identitetslös edtech-scen kartläggs

Internationellt är man intresserad av svenska startups och edtech är ett av de starkaste intresseområdena. Senast blev bland annat Digiexam värderade till 280 miljoner kronor i sin senaste runda. Den svenska spelbranschen och deras game-inkubatorer är en intressant förälder till flera startups inom lärande, tajt sammankopplad med gamification. Vinnova uppger att ansökningarna om edtech till småföretagutlysningarna ökar.

”Då EdTech Sweden startade 2015 upptäckte vi bristen på ett edtech-community i Sverige och beslutade oss för att lyfta sektorn genom att utlysa ett pris på EdTech Sweden 2016, EdTech Startup Awards. Vi vill med detta medverka till att skapa kontakter mellan investerare och edtech-bolagen, innovationshöjden är stor och Sverige har mycket att bidra med. Utbildning är en samhällsinvestering.” säger Jannie Jeppesen, projektchef EdTech Sweden

Den första kartläggningen av svensk edtech har nu startat

Just nu pågår ett intensivt arbete för att kartlägga den svenska edtech-scenen i Sverige för att skapa en identitet och underlätta nätverkande mellan aktörer. Med stöd av Vinnova så skall en analys göras av materialet samt ett antal kvalitativa intervjuer med investerare och läromedelsförlag har nu startat för att få syn på marknaden och vara ett beslutsstöd för investerare.

Hittills har 74 bolag listat sig och beräknas med att öka med minst lika mycket när kartläggningen är klar. Kartläggningen skall bidra till att skapa en identitet åt sektorn och få underlag för att visa på branschens omfattning och vilka möjligheter och utmaningar den står inför. Listan kommer samtidigt att underlätta för kontakt och kommunikation mellan bolagen och mellan investerare och edtech startups. Rapporten kommer att presenteras den 20 oktober på EdTech Swedens konferens Innovating Learning, där Näringsdepartementets startup-ansvariga Marie Wall kommer att ta emot och diskutera resultatet.

Post Comment