List/Grid Tag Archives: SCB

Höga samhällskostnader för unga som inte klarar skolan

En av tio elever i Sverige klarar inte gymnasiet. Den samlade samhällskostnaden för detta uppgår till över 53 miljarder kronor, enligt en rapport som Skandias stiftelse Idéer för ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved