Radonmätning på arbetsplatser, skolor och förskolor
Hem HÄLSA Radonmätning på skolor, förskolor och arbetsplatser

Radonmätning på skolor, förskolor och arbetsplatser

Publicerat av: Redaktionen

Majoriteten av svenskarna arbetar heltid, vilket motsvarar minst 35 timmar per vecka på sin arbetsplats.

Våra barn ligger inte långt efter och spenderar mellan 20–40 timmar i skolan beroende på ålder.

Eftersom radongas även förekommer i våra arbetslokaler och skolor är det viktigt att ansvariga känner till lagkrav samt hur en radonmätning går till.

Vad säger lagen om radonmätning?

Det finns idag lagkrav på att ansvariga på arbetsplatser, skolor och förskolor ska känna till radonhalten i sina byggnader. Radonmätningar på arbetsplatser, skolor och förskolor regleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396) och strålskyddsförordningen (SFS 2018:506). På arbetsplatser följs även arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering.

Enligt kraven ska radonhalten mätas om ingen tidigare mätning har utförts, om senaste mätningen utfördes mer än 10 år sedan samt om någon byggnadsåtgärd utförts som kan förändra radonhalten.

Vem är ansvarig att lagen följs?

Radonmätning på arbetsplatser, skolor och förskolor

Eftersom radongas även förekommer i våra arbetslokaler och skolor är det viktigt att ansvariga känner till lagkrav samt hur en radonmätning går till.

På arbetsplatser har arbetsmiljöverket tillsynsansvaret för att se till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att säkerhetsställa att exponeringen av radon inte överskrider referensnivån 200 Bq/m3. På skolor och förskolor är det kommuners Miljö- och hälsoskyddsnämnder som har tillsynsansvar över att fastighetsägare och verksamhetsutövaren på skolan eller förskolan säkerhetsställer att referensnivån, 200Bq/m3, inte överskrids.

Hur går en radonmätning till?

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för radonmätningar i bostäder samt arbetsplatser som skapar riktlinjer för hur radonmätningarna ska gå till och som kan användas som underlag vid beslut.

Det är samma metodbeskrivning för radonmätningen på arbetsplatser som för skolor och förskolor. Nedan är de viktigaste rekommendationerna vid en radonmätning på en skola, förskola eller arbetsplats, läs hela metodbeskrivningen här.

  • Vid arbetsplatsmätningar, prioritera alltid utrymmen och lokaler som personal vistas i ofta. Vid skol- och förskole-mätningar, prioritera utrymmen och lokaler som barnen ofta vistas i.
  • Radonmätningarna ska ske i varje separat byggnad med minst en detektor per våningsplan.
  • Radonmätningen ska utföras med minst en detektor placerad per 200 kvadratmeter. Har våningsplanet direkt markkontakt behöver en detektor placeras i minst vart 5:e rum och samtidigt klara kravet på en detektor per 200 kvadratmeter.

Ökat fokus på radonmätningar i skolor och förskolor

Under 2022 publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten en ny vägledning för radonmätningar på skolor och förskolor. Vägledningen togs fram för att tydliggöra vilka krav som ställs samt hur radonmätningarna genomförs på skolor och förskolor. Den riktas både till kommuner, som har tillsynsansvar, och de som bedriver verksamhet inom skola och förskola. Vilket är viktigt eftersom långvarig exponering av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer senare i livet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>