Hem DEBATT Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Publicerat av: Redaktionen

Idag träffar Funktionsrätt Sverige ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Vid mötet överlämnar vi en skrivelse där vi påtalar behovet av att komplettera den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen med utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder.

Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras

Regeringen har flera gånger uppmärksammats på behovet av stärkt kompetens kring funktionshinder hos lärare och rektorer. Detta har resulterat i välkomna satsningar på det specialpedagogiska området.

”Det är bra, men det räcker inte. Lärare har inte tillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar och de följder brister i lärmiljön kan ge”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Då är det svårt att identifiera och möta behov hos elever som avviker från normen. Konsekvensen blir att många elevers behov av och rätt till en fungerande undervisning förbises.”

En inkluderande lärmiljö där alla elever är delaktiga och där lärandet är lika tillgängligt för alla måste ske i ett sammanhang som är pedagogiskt, socialt och fysiskt utformat för alla – universellt utformat. Då krävs kunskaper både hos lärare och skolledning. Det är alla elevers funktionsrätt.

Det är i första hand inte djupa kunskaper om olika funktionsnedsättningar eller tillstånd som saknas, utan en förståelse för de hinder i lärmiljön som kan påverka vid en funktionsnedsättning. Här krävs viss grundkunskap om olika funktionsnedsättningar men också bredare och djupare kunskaper i metodik och didaktik utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt.

”Även rektorernas ansvar för skolans lärmiljö är stort och därför behöver även rektorsutbildningen kompletteras”, säger Lars Ohly. ”Rektorerna ansvarar för att driva frågan mot huvudman och inom sin egen organisation på skolan. Det fodrar både kunskap och ett aktivt ledarskap i frågan.”

Sverige har ratificerat både Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I båda dessa konventioner är rätten till utbildning central. Statens ansvar är enligt konventionerna att säkra att rättigheter uttryckta i konventionerna uppfylls.

Skrivelsen bifogas

Läs skrivelsen i sin helhet

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>