​Sökes: skolor till EU-projekt om urbana ekosystem

Vill du och dina elever utforska hur städer kan fungera som urbana ekosystem? Är ni intresserade av att samarbeta kring detta med forskare på KTH och det lokala samhället?

​Sökes: skolor till EU-projekt om urbana ekosystem 1Genom EU-projektet PULCHRA får ni denna möjlighet. Syftet är att bidra till ett mer vetenskapligt intresserat och kompetent samhälle och stimulera intresset för en vetenskaplig karriär.

KTH söker nu högstadie- och gymnasieskolor som är intresserade av att delta i projektet.

Målgrupp: elever åk 7-9 och och gymnasiet
Kontakt: pulchra-sweden@kth.se
Anmälan: senast 20 november
Mer information: https://pulchra-schools.eu