Elever kodar för framtiden på Microsoft

Elever och lärare i årskurs fyra från Oxhagsskolan i Akalla deltog i Hour of Code den 7/12 på Microsofts huvudkontor i samma område.

Det är ett hackaton som anordnas tillsammans med den ideella föreningen Kodcentrum. De två klasserna får prova på Hour of Code och skapa spel med Kodboken.IT-Pedagogen.se

Hour of Code ska göra unga intresserade av datavetenskap för att visa att alla kan lära sig grunderna i programmering. Syftet med Hour of Code är att göra fler medvetna om behovet av att få barn och unga att utforska kodning och digitalt skapande.

  • I förlängningen handlar programmering och digitalt skapande om demokrati, då det är kunskaper som behövs för att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen i stort och i smått. Alla barn måste få chansen till att skapa digitalt, oavsett bakgrund, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare för Kodcentrum.

I år har unga personers kunskaper inom programmering, kodning och digitalt skapande ofta diskuterats, till följd av Skolverkets förslag om att lägga in kodning i läroplanen för grundskolan. Men också på grund av att arbeten i framtiden kommer kräva digital kompetens eftersom att samhället blir mer digitalt.

Hour of Code ska göra människor medvetna om bristen av programmerare i Sverige och Europa. EU-kommissionen beräknar att det kommer saknas nästan en miljon programmerare i EU år 2020. Det påverkar både ekonomi och innovationstakten.

  • Fler barn och unga måste få möjlighet att lära sig koda och utforska digitalt skapande för att kunna uppfylla det behov av programmerare som finns. I framtiden kommer kunskap inom olika kodspråk för unga vara lika fundamental som kunskaper inom engelska är idag, säger Joke Palmkvist, ansvarig för skola- och högre utbildning på Microsoft Sverige.

Både Microsoft och Kodcentrum vill förändra de förutfattade meningar som finns om programmering, samt uppmuntra och inspirera barn och unga i arbetet med att göra kodning och programmering mer tillgängligt för alla. Kodning som uttrycksform möjliggör för unga att aktivera sig, utveckla egna projekt och förverkliga idéer på nya kreativa sätt.