Matematikintresserade hjälper företag att lösa problem

För 4 år sedan tog Elisabet Mellroth och Adrian Muntean Mathematics meets Industry (MiMM) till Karlstads universitet.

Matematikintresserade hjälper företag att lösa problem 1Idag är MiMM-day ett årligen återkommande event för intresserade av matematik på en högre nivå.

MiMM-day vänder sig till de gymnasiestudenter, doktorander, universitetsstudenter och forskare som har ett extra intresse för matematik. Lokala företag presenterar ett antal problem som deltagarna får försöka lösa under en intensiv dag. Studenterna uppmanas tänka utanför traditionella ramar och dessutom får de en insyn i hur företagen arbetar. Studenterna blir på så vis en potentiell pool för företagets nästa praktikanter eller anställda.

– Smarta människor vill kontinuerligt möta utmaningar som spelar roll, förklarar Adrian Muntean, professor i matematik. MiMM-day är ett utmärkt tillfälle för studenter och forskare att komma i kontakt med branschen.

– Deltagarna får också tillfälle att lösa svåra problem tillsammans med andra med liknande matematiska kapacitet, säger Elisabet Mellroth, filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Det blir en rolig gemensam utmaning för deltagarna.

Företaget Kongsberg ställer upp med ett problem att lösa och Rickard Gustafsson, Numerical Analysis Specialist på Kongsberg Hydrodynamic Research Center, tycker att MiMM-day är ett givande evenemang för matematikintresserade.

– Vi brottas dagligen med problem där vi måste använda matematiken som ett verktyg. MiMM-dagen är ett bra tillfälle att diskutera de rena matematiska aspekterna av våra problem – vilket vi sällan får tillfälle till i vårt dagliga jobb. Vi får inga färdiga svar från MiMM, och det förväntar vi oss inte heller, men vi får alltid massor av idéer och nya infallsvinklar. Det är mycket värdefullt.

I slutet av MiMM-dagen presenteras resultaten i en plenarsession där företagen bedömer dem och ger feedback. Ibland resulterar det i fortsättningar i form av praktikplatser, gemensamt rekommenderade examensarbeten eller uppsatser.

Elisabet Mellroth:

– Med MiMM-dagen vill vi visa att det går att studera matematik i Värmland och arbeta med spännande utmaningar där djup kunskap inom matematik har betydelse.