Stiftelsen Tryggare Sverige satsar på skolan – trygg skola förutsättning för lärande

Enligt FN:s globala mål ska världens länder år 2030 tillhandahålla en inkluderande och likvärdig utbildning som främjar ett livslångt lärande för alla.

Stiftelsen Tryggare Sverige satsar på skolan – trygg skola förutsättning för lärande 1
Foto: Fotoakuten

I dagsläget har emellertid inte alla elever i Sverige samma förutsättningar i skolan. Det beror bland annat på att skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga, samt att många är otrygga i skolan.

– De senaste mätningarna från Skolverket visar att otryggheten ökat för niondeklassare. Det är oroväckande, inte minst då forskning visar att elever som är otrygga i skolan har svårare att ta till sig utbildningen. Det behövs därför ett mer systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i skolorna, säger kriminologen Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Under hösten inleder Stiftelsen Tryggare Sverige en stor satsning med fokus på trygghet i skolan. Utgångspunkten är kunskapen om situationell brottsprevention/CPTED och betydelsen av den fysiska utformningen, men också organisatoriska förutsättningar i form av rutiner och processer.

– Satsningen innefattar ett kunskapslyft med föreläsningar och en ny rapport om vad som påverkar tryggheten i skolan. Fokus är på hur skolor ska utformas ur ett trygghetsperspektiv utifrån bland annat barnkonventionen, säger forskaren och stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Förutom kunskapslyftet kommer Stiftelsen vara delaktighet i utformningen av nya skolor samt genomföra trygghetsanalyser i befintliga skolor för att kartlägga situationen och föreslå konkreta åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Uppdragsgivare i arbetet för ett mer systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i skolor är bland annat kommuner som Göteborg, Norrtälje, Nässjö, Täby, Upplands-Bro, Uppsala och Örebro.

– Vi är också glada att ha fått förtroendet från Länsstyrelsen i Blekinge att genomföra trygghetsanalyser på ett stort antal skolor i länet, säger Marika Johansson.