​Fokus på tillgänglighet i Gleerups digitala läromedel

Nu har vi samlat information med fokus på tillgänglighetsfrågor och hur Gleerups digitala läromedel kan stödja elever i behov av extra stöd och anpassning.

​Fokus på tillgänglighet i Gleerups digitala läromedel 1
​Fokus på tillgänglighet i Gleerups digitala läromedel

Sidan riktar sig till dig som är specialpedagog, speciallärare eller på annat sätt har ett övergripande ansvar kring tillgänglig lärmiljö på skolan.

I Gleerups digitala läromedel finns en stor mängd inbyggda stödfunktioner som ger möjlighet att variera inlärningen. Dessutom finns flera funktioner som hjälper dina elever att utveckla sin studieteknik och läsning.

Design för alla
I Gleerups digitala läromedel är design för alla en grundläggande utgångspunkt. Det vill säga det som gynnar elever med funktionsvariationer gynnar oftast alla. Ambitionen har hela tiden varit att inte skapa några specialvyer – utan ett inkluderande digitalt läromedel som är flexibelt i funktion.

På sidan för dig som specialpedagog beskrivs funktioner och egenskaper som gör det möjligt för elever att arbeta flexibelt och inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar.

I samarbete med SPSM
Gleerups digitala läromedel och vår tekniska plattform är i stora delar utvecklad i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi har utgått från ett antal punkter som SPSM tagit fram och som är viktiga för elever i behov av särskilt stöd när det gäller egenskaper hos digitala läromedel.

Utbildningar för dig som är specialpedagog
Hur möjliggörs digital kompetens för alla? Vad krävs för att kunna läsa för att lära i en digital samtid? Gleerups erbjuder utbildningar i tillgänglighet, stöd och lärande med digitala läromedel anpassade för att matcha behoven hos dig som specialpedagog.