​Stor ökning av antalet antagna till SLU

Antagningsbeskeden för höstens utbildningar har nu skickats ut till de blivande studenterna.

​Stor ökning av antalet antagna till SLU 1
SLU:s prorektor Karin Holmgren

1 946 nya studenter har antagits till SLU. Det innebär en ökning med drygt 20 procent jämfört med föregående år. Nu måste den som vill ha sin plats skynda sig att tacka ja. Sista svarsdag är den 24 juli.

1 946 nya studenter har antagits till någon av SLU:s utbildningar. Det är en ökning med 20 procent jämfört med i fjol.

– Det är med glädje som vi ser att det finns ett stort intresse för SLU:s utbildningar. Utbildade från SLU behövs för att Sverige och världen ska klara omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. SLU tar samhällsutmaningarna som rör hållbar och klimatsmart matproduktion, energi- och råvaruförsörjning och hälsosamma livsmiljöer för människor, djur och växter på allvar. Vi behöver utbilda ännu fler inom dessa områden för att vi på bästa sätt ska utveckla våra samhällen så att vi kan lämna över en bättre värld till kommande generationer, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren.

SLU har några av Sveriges mest populära utbildningar. I toppen ligger som vanligt djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet, båda med mycket höga antagningspoäng. Strax efter kommer landskapsarkitektprogrammet, som ges både i Uppsala och Alnarp. Trädgårdsutbildningarna är också mycket populära och trädgårdsingenjör med inriktning odling är den mest sökta.

De fem mest populära utbildningarna på grundnivå

  • Djursjukskötarprogrammet
  • Veterinärprogrammet
  • Landskapsarkitektprogrammet (Uppsala)
  • Trädgårdsingenjör: odling
  • Landskapsarkitektprogrammet (Alnarp)