Hem PEDAGOGSNACK Advania Skolpartners 12 tips

Advania Skolpartners 12 tips

Publicerat av: Redaktionen

Fler och fler börjar förbereda sig på att grundskolorna kan komma att stängas även i Sverige.

Till följd av Corona är det många leverantörer av digitala läromedel och tjänster som erbjuder gratis lösningar terminen ut.

Advania Skolpartners 12 tips

Dock finns det en hel del fallgropar på vägen – så vi på Advania Skolpartner tänkte guida längs vägen och komma med lite generella bra att tänka på-tips!

Skolverkets förslag på definition av distansundervisning: ”Distansundervisning definieras som en interaktiv undervisningsmetod där elev och undervisande lärare är fysiskt åtskilda.”

1. Tänk enkelt och pålitlig! 

De digitala system som används ska lite vara som en bankomat – alla ska förstå hur den fungerar och den ska fungera varje gång. Att agera it-support till eleverna tar tid och är inte så enkelt i praktiken på distans.
De digitala tjänster som för tillfället är gratis kommer med en del nackdelar:

  • Personuppgifter måste hanteras enligt GDPR via ett avtal med leverantören
  • Läs avsnittet ”Terms & Conditions” noggrant då det ofta hastigt godkänts. Många gånger innebär ett godkännande att tex. användarinformationen samlas in och säljs vidare
  • Vissa digitala system innefattar också begränsningar som en ny användare inte känner till
  • Elever och föräldrar är inte vana att använda den digitala tjänsten och möjlighet att ge relevant support är troligtvis begränsad

2. Använd det som redan finns! 

Att välja de digitala system som redan finns tillgängliga är ibland det bästa alternativet, som tex. Office365 eller G Suite. De är ofta redan bekanta för både elever och föräldrar.

3. Tydlig information! 

Vad tydlig mot elever och föräldrar vilka digitala system ni kommer använda. Ha även en reservplan för hur ni kommunicerar om förstahandsvalet inte fungerar. Många system kommer få en högre belastning än vanligt vilket i sin tur kan påverka prestandan, så det är bra att ha en backup-plan.

4. Fokusera på undervisningen! 

Låt undervisningen komma i första hand och tänk inte på bedömningen om du inte har elever som går i årskurs 9.

5. Utgå från din egen arbetsbelastning! 

Din egen arbetsbelastning kommer att öka om du ska undervisa på distans – så sänk din ambitionsnivå. Ingen kommer att tjäna på att du går in i väggen för att du lagt ribban för högt. Se det som ett maratonlopp istället för en sprinttävling – gå inte ut för hårt för att behålla orken fram till sommaren.

6. Good enough är bra nog!

 7. Använd dig av eleverna och material som redan finns!

Planering och rättning tar mycket tid. Låt eleverna själva få rätta sina uppgifter istället för att ta hela rättningsbördan själv. Dela även upp planeringen så att en lärare gör planeringen för flera grupper/klasser inom samma ämne, så varje enskild lärare slipper planera för samtliga ämnen. Använd dig av filmer på tex YouTube om andra lärare redan spelat in för att spara båda tid och energi. Använd dig av fylleriböcker och skönlitteraturläsning för att minska din arbetsbelastning och för att hålla eleverna stimulerade. Spela in verbal feedback till eleverna istället för att skriva kommentarer – det är både mer tidseffektivt och personligt.

8. Förbered eleverna!

I Finland kom beskedet att skolorna stänger från en dag till en annan. Där fanns inget utrymme att förbereda eleverna på vad distansundervisning innebär. I Sverige har vi nu möjligheten att göra den förberedelsen i de moment som krävs för att kunna ta del av undervisningen på distans – se till att utnyttja den!

9. Förbered föräldrarna! 

Se till att ha förberedande material redo inför en eventuell stängning av skolorna. Låt rektorn eller någon annan på skolan spela in en film som förklarar allt som föräldrarna behöver veta som lärarna sen snabbt och enkelt kan dela ut.

10. Tänk på elevernas totala arbetsbelastning! 

I stort sett alla lärare har elever som presterar på olika nivå och du kommer inte mäkta med att göra individuella planer för samtliga elever. Gör istället två spår – ett spår som är mer utmanade för de högpresterande och ett som är riktat till majoriteten. Har du svagpresterande elever eller elever som arbetar väldigt långsamt så ta en direktdialog med föräldrarna för att anpassa arbetsmängden till en lagom nivå för just de berörda elevernas behov och kapacitet.

11. Kartlägg behoven! 

Det kommer att dyka upp en massa praktiska frågor längs vägen. Frågor som tex rör läromedel (räcker samtliga böcker och har alla tillgång till digitala hjälpmedel), hur alla elever kan få hårdvara eller tillgång till wi-fi hemifrån, vilka digitala lösningar skiljer sig beroende på hårdvara och så vidare. Vad kan skolan göra för att lösa dessa problem? Kartlägg behoven och lämna över till rektor och IT-avdelning.

12. Insikter från lärare som redan jobbar på distans! 

Vi har samlat insikter och tips från svenska gymnasielärare och lärare i Finland. De vittnar om problem som kan uppstå via distansundervisning – här är några:

  • Elever kan kasta ut andra elever eller läraren själv
  • Presentationer har ej kunnat visas för eleverna
  • Svårt att interagera med eleverna jämfört med en klassrumssituation. Handuppräckning, vem som har ordet, ögonkontakt etc försvåras digitalt.
  • Elever pratar i mun på varandra medan andra använder chatten vilket leder till en splittrad situation för läraren då det är mycket att hålla koll på samtidigt medan undervisningen genomförs
  • Förbered genomgångs- och instruktionsfilmer då liveundervisning ibland är svårt
  • Var uppkopplad och låt eleverna arbeta själva så att de kan kontakta dig via utvald kanal när frågor uppstår

Vi på Advania Skolpartner finns här för hjälp och rådgivning! Kontakta oss så bokar vi in ett digitalt möte och ser hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>