Hem UNDERSÖKNING En jämlik skolåterstart: ”Små åtgärder kan förbättra ljud- och studiemiljön”

En jämlik skolåterstart: ”Små åtgärder kan förbättra ljud- och studiemiljön”

Publicerat av: Redaktionen

Sveriges elever återvänder till skolan, men många möts av gamla och förfallna skolbyggnader och klassrum med dålig ljudmiljö.

Klassrum med hög ljudnivå och utan studiero kan accelerera ojämlikheten mellan elevgrupper, förhindra inlärning för alla och skada elever och lärares hälsa. Elever med hörselnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar drabbas värst.

Sveriges elever återvänder till skolbänken, gymnasieelever efter en lång period av distansstudier. Pandemin försvårade inlärningen för många elevgrupper, särskilt nyanlända, elever med funktionsnedsättning och andra elever med behov av individuellt stöd, enligt Skolverket. Dessa elevgrupper är sannolikt mer lättade att komma tillbaka till skolan än andra.

Tyvärr återvänder nu många av de elevgrupperna till gamla skolor med samma problem: dålig ljudmiljö som ger ojämlika förutsättningar för lärande. Redan 2015 lyfte Specialpedagogiska skolmyndigheten att åtta av tio klassrum inte uppfyller Boverkets ljudkrav. Skolvärlden visade år 2020 att sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler och även Boverket menar att en stor andel av befintliga skolmiljöer behöver byggas om eller renoveras.

– Både lärare och elever som hade vant sig vid höga ljudnivåer i klassrummet innan pandemin kan bli förvånade när de kommer tillbaka. Ljudmiljön och den fysiska utformningen av skolor har varit förbisedd i åratal. Det är ett arbetsmiljöproblem för lärare, men också något som kan skada barnens hälsa och inlärning, säger Ida Cederlund, expert på skolmiljöer på Ecophon.

Mycket av det störande ljudet i klassrum kommer från andra elever. För vissa elevgrupper kan distansundervisningen alltså till och med varit en välkommen respit. Studier har visat att provresultat från elever med särskilda behov sjunker mest när det är hög ljudnivå i klassrummet.

– Med återhämtningsplaner i full gång finns nu en möjlighet att förbättra våra barns hälsa och utbildning. Små åtgärder kan ge alla elever den ljud- och studiemiljö de har rätt till. Det handlar dels om jämlikhet mellan elevgrupper inom samma skola, dels om skolor i utsatta områden där renoveringsbehovet är särskilt stort. En återstart måste också vara jämlik, och då måste ljudmiljön bli bättre, säger Ida Cederlund.

Skolor och huvudmän kan arbeta systematiskt utifrån principen om universell utformning, som innebär att man ska ta hänsyn till alla elevers behov när skolor och lärmiljöer utformas. Det gynnar alla elevers hälsa och inlärning och är idag ett krav vid nybyggnation, i och med att Sverige har accepterat FN:s Funktionsrättskonvention. Med universell utformning utgår man ifrån att barriärer för inlärning ligger i hur miljön och läroplanen är utformad, inte hos eleven.

Lärare uppger flera fördelar med förbättrad akustik i klassrum:

 • Bättre arbetsmiljö för lärare och elever
 • Bättre beteende och läs- och hörförståelse
 • Minskade stressnivåer
 • Mer jämlikt deltagande för barn med hörselnedsättningar, ADHD, på autismspektrumet eller som inte har svenska som modersmål
 • Hur ljudmiljön kan förbättras i skolor5 tips från Ida Cederlund, Ecophons expert på att skapa goda ljudmiljöer i skolan:
  1. Gräv där du står, gör eleven till forskare! Lär skolelever om ljud och buller i fysiken, dess effekt på hälsa i biologin, och om värdet av inkludering i samhällskunskapen.
  2. Uppmuntra respekt och studiero! Använd öppen kommunikation samt strategier för konflikthantering. Ett exempel kan vara PAX Good Behavior Game som är en bevisat effektiv metod för bättre studiero.
  3. Mät, mät, mät! Oavsett problem är första steget att mäta. Gör akustikmätningar i din skola för att identifiera förbättringspotential.
  4. Agera och prioritera kvalitet! Det finns många bra sätt att förbättra ljudmiljön. En bra början är ett absorberande undertak och väggabsorbenter samt bullerdämpande tassar på stolar och bord.
  5. Utforma skolmiljön jämlikt! Designa klassrum som ger alla elever jämlika möjligheter att lära och utvecklas. Applicera Universal Design for Learning (UDL), ett ramverk som antar att barriärer för inlärning ligger i miljöns design, inte hos eleven. Ljudnivån i tomma klassrum bör inte vara högre än 30 dB.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>