Hjärnan i skolan – ny blogg på Elevhälsan.se

Hjärnan i skolan – ny blogg på Elevhälsan.se. I första blogginlägget på Elevhälsan.se tar Kristina upp frågan om vems behov som går först. Elevernas behov av tillgång till hjälp vid psykisk ohälsa eller föräldrarnas rättigheter till föräldraskapet. 

Det är ofta fler hinder än bara väntetider och telefontider, för barn och unga som behöver hjälp för psykisk ohälsa. Det krävs att barnens föräldrar ger samtycke till kontakt med vård och i de sammanhang där föräldrarna är oeniga efter en Hjärnan i skolan - ny blogg på Elevhälsan.seseparation och barnen lever mitt i ett relationskrig mellan föräldrarna kan just detta hindra barnet från att få hjälp. Om en förälder inte ger sin tillåtelse får barnet inte vård eller hjälp.

Den 19 januari 2016 ordnas en workshop i Stockholm av SKL i ämnet för alla berörda aktörer i skola, BVC, hälso- och sjukvården, BUP och socialtjänsten.

 

För mer info: http://www.elevhalsan.se/blogs/hjarnan-i-skolan/psykisk-ohalsa-vems-behov-gar-forst.htm

Post Comment