Dingtunaskolan har utnämnts som Apple Distinguished Program

Dingtunaskolan kan stolt meddela att den har utnämnts som Apple Distinguished Program under 2015-2016 för dess utmärkta sätt att använda modern teknik för att förbättra elevernas lärande.

Apple Distinguished Program är en beteckning som är förbehållen program som uppfyller kriterier för innovation, ledarskap och förstklassig utbildning och som visar prov på Apples vision om optimala inlärningsmiljöer.

Digtunaskolan
Margareta Vestlund, rektor på Dingtunaskolan

– Utmärkelsen speglar de framsteg som gjorts på skolan med innovation och goda arbetssätt som engagerar eleverna och visar tydliga bevis på förbättrade kunskapsresultat, säger Margareta Vestlund, rektor på Dingtunaskolan.

Dingtunaskolan har arbetat målmedvetet med digitaliseringen under några år. Med digitalisering menar de ett utvecklat arbetssätt och en undervisning som med stöd av modern IT-utrustning leder till förbättrade resultat hos eleverna. Den framtid eleverna möter ställer höga krav på kommunikation, nytänkande och kreativitet. Skolan vill skapa förutsättningar för eleverna att bli världsmedborgare som förstår och är medskapande i sin omvärld och aktivt kan påverka den demokratiska processen. Som en grund i arbetet har skolan skapat en gemensam värdegrund KRAM som skapar trygghet och mod i att våga utveckla och använda nya arbetssätt. De vill ha en stimulerande och utmanande lärmiljö för att eleverna på bästa sätt ska få möjlighet att öka sina kunskapsresultat. Med en lärmiljö där varje elev har en egen iPad eller dator kan unika förutsättningar skapas för att möjliggöra detta.

Post Comment