Malmö stad avtalar om Freja eID för anställda och elever

Verisec meddelar idag att man skrivit avtal med Malmö stad för användning av e-legitimationen Freja eID för anställda och skolelever.

Malmö stad avtalar om Freja eID för anställda och elever 1På sikt kommer detta innefatta runt 75 000 användare.

I januari 2020 lanserade Freja eID funktionen Organisations eID där organisationer kan lägga till en egen, rollbaserad identitet separat från den privata e-legitimationen användaren har. Organisations eID kan användas som e-tjänstelegitimation, elev-ID eller i andra sammanhang där man vill koppla ett specifikt attribut, som exempelvis anställningsnummer, till en roll. Med Freja eID har en användare inom organisationen en e-legitimation som tydligt separerar privatlivet från yrkeslivet, ansvarsområdet eller rollen. Lösningen utvecklades med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova inom ramen för utlysningen ”Digital säkerhet och tillförlitlighet – Tema: Identitet respektive blockkedjor”.

Organisations eID gjorde det möjligt för kommuner och myndigheter att för första gången kunna använda en mobil e-tjänstelegitimation på tillitsnivå 3 som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Malmö stad kommer att använda Freja eID som e-tjänstelegitimation till anställda inom alla delar av verksamheten, från hemtjänstmedarbetare till administrativ personal. Man kommer också att använda det som ett skol-ID för elever för åtkomst till olika digitala verktyg som används i undervisningen.

Avtalet bygger på en fast månadskostnad vilket gör att Malmö stad får en förutsägbar kostnad, jämfört med de per-transaktionsmodeller som också finns kring e-legitimering. Det innebär också att man kan öka takten i sin digitalisering utan att kostnaden för identifiering ökar. Avtalet gäller i två år med option på förlängning under ytterligare sex år.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Att blanda ihop den privata identiteten med exempelvis yrkesrollen kan skapa problem kring frågor som ansvar och rättssäkerhet. Med Organisations eID har vi löst detta med en kvalitetsmärkt mobil e-legitimation och vi kan konstatera att det fanns ett stort uppdämt behov inom offentlig sektor för det här. Malmö stad har varit oerhört värdefulla i att bidra till utvecklingen av Organisations eID genom att de medverkade i en pilotstudie från ett tidigt skede. Detta innebar att vi kunde hålla en snabb utvecklingstakt och ta fram en produkt som löser kundernas problem och som kunde valideras redan innan lansering.”