Skolfederation – en enda inloggning lockar allt fler medlemmar

Skolfederation, som är en lösning för en enda inloggning till skolans samlade digitala tjänster och läromedel, har fördubblat antalet medlemmar på ett år. Idag omfattas federationen av 131 medlemmar, varav 93 skolhuvudmän och 38 tjänsteleverantörer. Skolfederation är spridd i 65 av landets 290 kommuner.

samarbeteSverige är ett av världens länder med den bästa tillgången till internet. Redan när svenska barn börjar skolan är de aktiva och relativt vana internetanvändare och i grundskolan använder i stort sett alla elever (98 procent) internet i skolan för skolarbete, enligt den färska rapporten Eleverna och internet 2015 . Digitaliseringen av den svenska skolan pågår för fullt, men för att den ska lyckas krävs enkel och säker inloggning för skolans personal och elever liksom för tjänsteleverantörer. Åtkomsten till digitala tjänster i skolan måste vara enkel och administrationen så liten som möjligt för att elever och lärare ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

– Ett gott samarbete inom skolsektorn är grunden till Skolfederations framgång. Däremot ser vi att det återstår mycket arbete för många skolhuvudmän vad gäller till exempel struktur i elevsystem, e-legitimationslösningar och leverantörsavtal. En bra början är att blir medlem i Skolfederation, eftersom vi erbjuder mycket stöd och hjälp i arbetet, säger Staffan Hagnell, forskningschef på IIS.

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute, och drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Skolfederation är resultatet av ett större projekt, IT-standarder för lärande, som drivs av SIS med syftet att göra det lättare för skolan att använda digitala tjänster och digitalt innehåll med hjälp av gemensamma standarder.

Mer information om Skolfederation finns på https://www.skolfederation.se/
Rapporten Eleverna och internet finns att läsa på webben: http://eoi2015.iis.se/

Post Comment