​Ådalsskolan inför fjärrundervisning för studieförberedande program

Den ökande smittspridningen i länets kommuner har nu även nått Ådalsskolan där ett antal elever på skilda program testats positivt efter sjukfrånvaro från skolan för covid-19.

​Ådalsskolan inför fjärrundervisning för studieförberedande program 1Från och med måndag 30 november införs därför fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen samt vård- och omsorgsprogrammet.

– Beslutet, som gäller till den 15 januari, har fattats av bildningsförvaltningen i samråd med Ådalsskolans ledningsgrupp och fackliga företrädare, berättar  Christer Joald, verksamhetschef för gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad.

– Inför beslutet har vi fört en dialog med Region Västernorrlands smittskyddsenhet och den samlade bedömningen är att det är rätt beslut som tas.

Omfattande dialog med elever och lärare
De program som berörs är det naturvetenskapliga programmet (NA), teknikprogrammet (TE), samhällsprogrammet (SA), estetiska programmet (ES) och vård- och omsorgsprogrammet (VO).

Ådalsskolan har haft en omfattande dialog med såväl personal som elever inför återgången till fjärrundervisning; enskilda samtal och enkäter bildar underlag till beslutet. Rektor Peyman Vahedi berättar:

– Vi har närmare 500 svar och av naturliga skäl är man inte ense, däremot har alla förståelse för att en åtgärd måste göras. 70 procent av eleverna har svarat att de är oroliga för smittspridning på skolan.

Möjliggör för andra program att vara kvar på skolan
Enligt Peyman Vahedi blir effekten av beslutet att mer praktiskt inriktade utbildningar, till exempel fordonsprogrammet, kan vara kvar i skolbyggnaden och utföra sina platsbundna moment med mindre trängsel. Detsamma gäller de lärlingselever som gör en del av sin utbildning inne på skolan.

– I det läge vi befinner oss är det nödvändigt att öka distansen och minska smittorisken. Vi är väldigt tacksamma att de elever som känt symptom har stannat hemma och testat sig, vilket troligen förhindrat smittspridning i skolan.

Beslutet omfattar inte Räddningsgymnasiet på Sandö eller naturbruksprogrammet på Nordvik, även om personal som undervisar på dessa program till viss del kan komma att påverkas.