​IT i förskolan 2.0 – En inspirationsdag

I förra veckan den tredje november arrangerar MediaCenter i samarbete med Umeå kommun, en inspirationsdag för pedagoger inom länets förskolor.

Temat för dagen är pedagogisk utveckling med hjälp av IT och det kommer att samlas cirka 160 pedagoger från sex av länets kommuner. Inspirationsdagen hålls i Tegs centralskola.

​IT i förskolan 2.0 - En inspirationsdag 1

Dagen är tänkt att låta pedagoger inspirera andra pedagoger kring hur IT och digitala verktyg kan lyfta deras pedagogiska arbete med barnen ännu mer.

– Kollegialt lärande när det är som bäst, säger Tomas Svedgård vid MediaCenter, som är en av arrangörerna. Det är andra året i följd vi gör denna form av konferens som blev mycket uppskattad första året och det händer mycket inom förskolans digitalisering, så det finns mycket bra exempel att lyfta fram. Till exempel var förskolan mycket tidiga med att använda surfplattor i sitt arbete med dokumentation och skapande.

Dagen inleds med en föreläsning av Markus Bergenord från Reggio Emilia Institutet och sedan jobbar deltagarna vidare i ett antal inspirerande workshops.

En dag full med föreläsningar, prova-på-tillfällen, workshops och inte minst, kollegiala möten för de som jobbar i förskolan.

Post Comment