​Nu finns en samisk temaväska för lärare i grundskolan

Region Dalarna har i samarbete med Länsbibliotek Dalarna och kommunbiblioteken tagit fram en samisk temaväska samt en lärarhandledning som vänder sig till grundskolan:

​Nu finns en samisk temaväska för lärare i grundskolan 1– Det här materialet är ett led i att synliggör den samiska kulturen, både för den samiska eleven men också för majoriteten. Det behövs mer kunskap om samer bland majoritetsbefolkningen, säger Ann-Jeanett Stål, Region Dalarnas samordnare för nationella minoriteter.

Lärarhandledningen i den samiska temaväskan är utformad som lektionstips utifrån läroplanen:
– Temaväskan kommer att finnas på kommunbiblioteket för utlån till grundskolelärare som vill få stöd i sitt arbete kring samisk kultur, historia och samiskt samhälle. Material och litteratur kan kopplas till kursplaner i exempelvis slöjd, svenska, historia, samhällskunskap, geografi och musik från förskoleklass till årskurs nio, säger Ann-Jeanett Stål.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Region Dalarna är samisk och finsk förvaltningsområde. Det innebär ett särskilt skydd för enskilda att använda dessa språk vid muntliga och skriftliga kontakter med Region Dalarna. Region Dalarna har också ett ansvar att skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av sin kulturella identitet och användning av sitt minoritetsspråk ska särskilt främjas.

I Idre finns Sveriges sydligaste sameby. Som ett led i att sprida information om den samiska kulturen har Region Dalarna därför i samarbete med Länsbibliotek Dalarna och kommunbiblioteken tagit fram den här samiska temaväska. Författare till temaväskans lärarhandledning är Madeleine Renhuvud.