Arbetsrätt tar plats i rektorsprogrammet

Arbetsrätt ska i framtiden ingå i rektorsprogrammet. Det är en stor facklig seger och hade inte varit möjligt utan Lärarförbundet Skolledares idoga arbete.

Arbetsrätt tar plats i rektorsprogrammet 1
Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Nyligen har Skolverket tagit fram ett nytt måldokument för rektorsprogrammet. Detta bland annat med anledning av att rektorer i förskolan från och med 1 juli i år omfattas av den obligatoriska utbildningen och att innehållet ska anpassas bättre till den nya målgruppen.

Ett glädjande besked i det nya måldokumentet är att arbetsrättsliga perspektiv äntligen kommer att ingå i utbildningen. Det är något Lärarförbundet Skolledare drivit länge.

– Vår bild är att den nuvarande rektorsutbildningen handlar mycket om skolans uppdrag, skolledares uppdrag och skolförfattningarnas krav. Utbildningen förmedlar alltså en mängd krav som ställs på skolledare, skolledares verksamheter och som skolledarna i sin tur ska ställa på lärare och övrig personal, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

Glädjande att Skolverket lyssnat

Lärarförbundet Skolledare menar att den som verkar som kravmottagare och kravställare i sin roll som arbetsgivare också måste kunna förstå arbetsmiljöaspekter och arbetsmiljöförfattningar kopplade till kraven.

– Lärarförbundet Skolledare har påtalat detta många gånger, och det är glädjande att Skolverket äntligen går på vår linje och lägger in arbetsrättsliga författningar i rektorsprogrammet. Säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

Kursen Skoljuridik och myndighetsutövning ska belysa rektorns ansvar och mandat som chef och pedagogisk ledare, särskilt vad gäller rektorns ansvar enligt läroplanerna, samt identifiera frågor som berör arbetsrätt och arbetsmiljö. Utöver detta har Skolverket också bland annat minskat ned antalet mål från 49 till 12 samt lagt till del om huvudmannens ansvar och delaktighet. Det nya måldokumentet kommer att börja gälla hösten 2021.