Hem TEKNIK Satsning på Makerzone i Sollentuna

Satsning på Makerzone i Sollentuna

Publicerat av: Redaktionen

I Factorys lokaler i Sollentuna har kommunen startat upp Makerzone Sollentuna.

Ett nystartat projekt som Sollentuna kommun har startat upp i samarbete företaget Wellstreet – som bygger hållbara tech-företag för en bättre morgondag.

Satsning på Makerzone i SollentunaIT-pedagogen fick träffa Maria Franzén som är verksamhetsansvarig för Maker Zone Sollentuna för en pratstund om projektets första månader, framtidstankar och innehåll.

”Projektet startade upp i maj i år och är tänkt att pågå till 2022. Uppstarten blev kanske inte riktigt som tänkt”, berättar Maria Franzén. ”Då covid-19 satte en och annan käpp i hjulen i våras. Eftersom det ”skarpa läget” startat på riktigt nu i höst är det lite väl tidigt att presentera någon rättvis utvärdering av hur starten har gått.”

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och unga får möta makerkulturen, får möta företag, arbeta med innovationer och nyskapande verksamheten. Tillika vill man vara en plats för erfarenhetsutbyte och entreprenörskap.

Verksamheten är – skulle man kunna säga – indelad i tre spår. Maria Franzén förklarar:
”Första delen i verksamheten riktar sig mot skolor för att bedriva skolverksamhet. Skolklasser ska komma hit och få arbeta i makerkmiljö  För elevgrupper finns tretton teman som erbjuds skolor i kommunen – ungefär som NTA och naturskolor arbetar. De olika teman riktar sig till elever från förskoleklass upp till årskurs 9 och alla är väl förankrade i de fyra aspekterna på adekvat digital kompetens. Det hela blir ett slags smörgåsbord som skolor kan välja ifrån.”

Exempel på vad de kan innehålla är sådant som sustainable poetry (som är ett samskapande  eTwinning projekt där barn och ungas röster blir hörda utifrån tänk kring de globala målen. I mars kommer elevers dikter att delas på sociala medier under hashtagen sustainable poetry), problemlösning och programmering av drönare, design och skapande av glasögon (från problem till färdig produkt), digital källkritik och källtillit, digital design av köksredkap m m.

Lärarna då. Har ni plats för dem? undrar vi
”Absolut, svarar Maria Franzén. Lärarna är i sig en viktig resurs. Det finns väldigt många kompetenta lärare med massor av olika kunskaper. Makerzone vill bli en mötesplats där lärare kan dela med sig av sina kunskaper.”

Hon berättar även att det i framtiden kommer det att finnas möjlighet för lärare att mötas på makerzone för workshops, fortbildning, inspiration och samarbeten. Man ämnar även bjuda in  föreläsare, detta bl a utifrån kommunens lärares önskemål och behov.

Makerzone arbetar utifrån makerkulturen där skapandet är en del i lärandet. Hon poängterar även att allt skapande inte är handlar om programmering utan att både analoga och digitala material och verktyg är viktiga. Lika så att dela erfarenheter och lära av varandra.

”Men”, tillägger Maria. ”Eleverna lever i en digital vardag och det behöver vi alla vara medvetna om när vi designar undervisning och i mötet med eleverna.

Som nämndes tidigare riktar sig Maker zone inte bara till skolan. Det är även tänkt att maker zone ska kunna bli en mötesplats i Sollentuna kommun även på fritiden. Redan idag samarbetar man med ideella föreningen Sollentuna robot club som kommer till Maker zone på kvällstid  där av makerzones personal och andra vuxna som är med på volontärbasis.

Slutsatsen efter vårt samtal är att Maker zone Sollentuna satsar både djupt och brett. Man erbjuder kommunens elever och lärare möjlighet att mötas, arbeta tillsammans och skapa inom ramen för skolans verksamhet men utanför skolans fysiska lokaler. Samtidigt glömmer man inte att den service en kommun erbjuder ska vara till för inte bara för kommunens barn utan även dess vuxna invånare.

På Maker zone Sollentuna arbetar förutom Maria Franzén även Lars Glimbert som digital handledare. Personalstyrkan ska även utökas med ytterligare en person som ska ha en likadan tjänst som Maria Franzén

Av: Mattias Lundqvist

*Makerkultur – beskrivs ofta som programmering i visuell miljö. Syftet är att upptäcka och skapa. Behöver inte nödvändigtvis vara programmering. Snarare skaparlust i i samspel med teknik. Skapa till en verklig mottagare eller befintlig målgrupp.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>