Det oumbärliga arbetsverktyget på skolorna
Hem PEDAGOGSNACK Det oumbärliga arbetsverktyget på skolorna

Det oumbärliga arbetsverktyget på skolorna

Publicerat av: Redaktionen

Det är inte bara eleverna som sitter framför bärbara datorer under skoltid.

Glöm inte lärarna, vars yrkesutövning i många fall förändrats dramatiskt.

Allt talar för att distansundervisningen kommer att leva kvar, även om det inte blir i samma omfattning som under det senaste året. Det ställer krav på genomtänkta strategier för inköp av bärbara datorer, skriver Kenni Ramsell på Dynabook.

Under våren har vi i nyhetsmedierna läst om de negativa konsekvenserna för eleverna vi distansundervisning. Men hur påverkas lärarkåren? Kan lärarna sköta sina arbeten lika bra som tidigare, eller blir kvaliteten på undervisningen lidande för att de inte får möjligheter att göra ett bra jobb? Blir de stressade så att de går in i väggen? Lider de av bristande socialt umgänge? Påverkas lärare olika beroende på vilka erfarenheter de hade av digital kommunikation innan pandemin? Och så vidare. Frågorna är många.

Distans även framöver
I takt med att vaccintäckningen ökar kommer undervisning av allt att döma att återgå till mer traditionella former, i klassrum. Men vi kan räkna med att en större andel av all undervisning kommer att ske på distans,  efter [RK2] pandemin. Det kommer med all säkerhet att i synnerhet gälla för högre undervisning, som på universitet.

Skolorna behöver säkerställa att både förutsättningar för att vara produktiv, det vill säga bedriva bra undervisning, och möjligheter till nödvändigt samarbete ombesörjs för lärare. Det inbegriper att förse lärarna med ändamålsenliga tekniklösningar.

Det innefattar också att säkerställa lärarnas mentala hälsa i högsta möjliga grad. För många är nog omställningen från livliga klassrum till isoleringen i hemmet eller i närmast öde skolor jobbig. Om distansundervisning blir vanlig även efter pandemin kan nog de lokaler som lärare vistas i under arbetspassen också kännas ödsliga, även om det finns människor i andra delar av byggnaden.

Det oumbärliga arbetsverktyget på skolorna

Kenni Ramsell, Nordenchef Dynabook

I en undersökning som vi genomförde i Storbritannien såg vi att det läggs mer möda på att främja produktivitet, än på att se till lärarnas mentala hälsa. 58 procent av skolorna i undersökningen gör produktivitetsfrämjande tekniksatsningar. Endast 30 procent genomför satsningar på de anställdas välmående. Hur ligger det till i Sverige?

Bärbara datorer viktiga

En naturlig följd av ökad distansundervisning är att det läggs mer vikt vid bärbara datorer.

De är de kanske mest centrala arbetsverktygen för både lärare och elever. Dynabooks undersökning visar att man tycker att inköpsbeslut som berör bärbara datorer har blivit viktigare sedan 2018. Det tycker man på 73 procent av IT-avdelningarna på skolorna.

De bärbara datorerna har befäst sin plats i utbildningssektorn. Faktum är att man i utbildningssektorn använder dem mest av alla branscher i undersökningen. Undersökningen omfattar bland annat finanssektorn och sjukvården, förutom utbildningsväsendet. Och 65 procent av IT-cheferna inom utbildning planerar att öka användningen av bärbara datorer under nästa år.

87 procent av beslutsfattarna anser säkerhet vara en viktig faktor för inköpsbeslut för bärbara datorer. Anslutningsmöjligheter med 85 procent, prestanda med 78 procent och stryktålighet med 75 procent kommer därnäst.

En rimlig slutsats att dra är att skolor som inte har en genomtänkt strategi för inköp av bärbara datorer bör se till att skaffa en sådan. Det kommer att bli än viktigare under de kommande åren.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>