Hem REPORTAGE Digitala framtiden för den moderna skolan

Digitala framtiden för den moderna skolan

Publicerat av: Redaktionen

Skolan i Sverige, och även i stora delar av världen, befinner sig inför en föränderlig framtid på flera sätt.

Dels förekommer en mer eller mindre global lärarbrist och dels har vi ett problem med svårigheten för digitala läromedel att få fäste i skolans värld.

Båda dessa delar är problem som allt fler företag och personer aktivt jobbat med att lösa under flera år. Vi har träffat ett av dessa bolag – Digilär, som sedan starten 2011 jobbat med att skapa digitala läromedel för gymnasiet och grundskolans senare del.
En ständigt växande produktionsplan

SOVi träffar Digilärs chef för det nyöppnade kontoret i Stockholm, Lena Gode, som under en mycket intressant eftermiddag ger oss sin och företagets syn på framtidens läromedel. Digilär började sin resa med ett digitalt historiebibliotek som på kort tid fanns tillgängligt på hälften av Sveriges gymnasieskolor.

Sporrade av den positiva feedbacken från denna så lanserades 2011 det första läromedel, som då kallades På väg och var ett läromedel i historia 1 för gymnasiet.

Sedan har allt rullat på allt fortare och i skrivande stund så erbjuder Digilär läromedel i 12 teoretiska ämnen för grundskolans åk 7-9 och i 10 teoretiska ämnen för gymnasiet i olika samhällsvetenskapliga ämnen och detta till över 70 000 användare på 314 skolor. Men det stannar såklart inte här utan i företagets produktionsplan för kommande år ser vi ytterligare ämnen och kurser.

  •   Allting startade med att en verklig eldsjäl i form av historikern och pedagogen Stellan Wigh hade en idé om hur skolans materiel skulle kunna bli bättre och mer tillgängligt samtidigt som det även skulle tilltala lärarna. Tillsammans med webbentreprenören Mikael Wahss så togs de första lösningarna fram. Under åren som gått har vi hela tiden vuxit men vi har vuxit med förstånd om vi kan så säga, då vi alltid sökt efter de rätta författarna för att kunna garantera bästa möjliga material, berättar Lena.
  •   Genom att anlita engagerade författare så kan vi även säkerställa att vi har ett material som alltid är uppdaterat, berättar Lena vidare. För då det ligger på respektive författare att se till att eventuella förändringar som sker även hålls uppdaterade så måste personerna i fråga även brinna för sitt ämne. Vi ser även detta som en av våra absoluta marknadsfördelar jämfört med traditionell litteratur, att vi kan förändra och lägga till eller ta bort information mer eller mindre samtidigt som världen runt omkring oss förändras. Ta till exempel Zlatans klubbyte eller spelinvasionen som Pokémon Go medförde tidigare i somras. Hos oss fanns dessa, och många fler nyheter, uppdaterade direkt i läromedlen.

En bredare och lättare inlärningsform

Förutom den självklara fördelen med att kunna ändra och uppdatera fakta så finns även flera andra fördelar med digitala läromedel och två av de mest intressanta som vi ser det när vi Markeringgår igenom Digilärs plattform är dels möjligheten att kunna skapa extra information och fakta kring valfria aktuella ämnen eller händelser. Ett lysande exempel på detta är flyktingkrisen som via den digitala plattformen får en egen plats och roll där barnen direkt, på egen hand, kan sätta sig in i fakta kring merparten av de delar som berör frågan. En stor fördel med detta, sett utifrån, är att händelserna lyfts upp på ett mer korrekt sätt jämfört med exempelvis nyheter på tv eller i tidningar där mycket tenderar att färgas åt ett eller annat håll.

Den andra delen, som även är genomgående för samtliga av Digilärs läromaterial, är de understrukna orden. När en elev jobbar med en text, oavsett ämne, så finns det ord och termer som författaren till detta material, baserad på tidigare erfarenhet, vet kan vara svåra för vissa elever att förstå. Dessa ord eller termer är då understrukna och när eleven flyttar musen till dessa så kommer en liten ruta med en förklarande text upp.

Detta har två stora positiva effekter för eleverna; för det första så sparar de tid jämfört med böcker då eleverna traditionellt sätt måste släppa det som de arbetar med för att ta redan på innebörden, det vill säga om det överhuvudtaget finns tid till detta. Om det inte gör det så är risken stor att denna kunskap helt uteblir. Detta leder även in på den andra fördelen och det är att många barn inte vågar tala om att de inte förstår något vilket Digilär med denna enkla metodik helt löser.

  •   Vår målsättning är att i alla led skapa ett läromedel som underlättar för såväl elever som pedagoger. Som exempel på detta så jobbar vi i flera ämnen med två nivåer av texter ; en enkel och en mer avancerad. Vi har även byggt in olika former av lässtöd för de elever som behöver detta, i form av exempelvis inläst tal, läslinjal och fokuserat läsläge, berättar Lena.
  •   Ytterligare en del som skiljer oss från fler andra digitala läromedel är att skolan, och barnen, med en licens får tillgång till alla tre läromedel i årskurs 7-9. Detta gör det möjligt för barn som ligger långt framme i ett ämne att direkt kunna fortsätta sina studier, antingen via att gå upp ett steg eller även genom att välja någon av alla de extra sidospår som programmet omfattar. Förutom att detta skapar en kontinuerlig stimulans för dessa barn så finns även en nästan ännu viktigare sidoeffekt av detta i det att tid frigörs från läraren som tack vare detta kan fokusera och stötta de barn som har det lite tuffare i detta ämne.

Inlärning för alla sinnen

Att de digitala läromedlen har en stor fördel jämfört med traditionella böcker
ser vi i möjligheten att stimulera flera sinnen. I Digilärs läromedelskoncept så kombineras text och bilder med film, ljud och lässtödinteraktiva övningar på ett sätt som hela tiden håller motivationen på topp. Detta gäller inte bara själva materialet utan även sättet som eleverna kan arbeta på. De kan nämligen skriva egna digitala anteckningar, skapa klippböcker med fakta kring varje kapitel och även spara egna ord som de av någon anledning tycker är svåra eller intressanta för att sedan snabbt kunna komma tillbaka till dessa.

Då Digilärs material är placerat på en server dit eleverna ansluter via molnet så finns inte heller någon risk att eleverna glömmer att ta med sig böcker till skolan eller hem. Skulle sedan eleven bli sjuk eller vara tvungen att vara frånvarande under en längre period så kan läraren mycket enkelt instruera eleven vad han eller hon ska göra för allt som behövs är en dator eller mobil enhet med internetanslutning för att allt material ska bli tillgängligt.

Egen uppfattning

Då även vi på IT-pedagogen har mångårig erfarenhet från både läraryrket och producerande av utbildningsmaterial så beslöt vi oss för att under en vecka testa hela konceptet tillsammans med barn i jus
t årskurs 7-9. Utan att vi nu har sett konkurrerande lösningar på samma ämnen så kan vi redan efter några dagar konstatera att digitala läromedel är framtiden, en framtid som allt flera skolor borde anamma redan idag. Framför allt så ser vi stimulansen från de multipla områdena och den fortlöpande förankringen som frågorna ger som en enorm fördel. Vi kan dessutom lätt följa med och tydligt se var vi har våra styrkor och svagheter på ett väldigt tydligt sätt vilket även var precis vad våra testelever ansåg vara viktigt.

Vi ska här komma ihåg att en fjärdedel av jordens befolkning är födda på denna sida av millenniumskiftet och dessa barn är mer eller mindre födda med Internet och datorbaserade lösningar i blodet. Detta gör att den digitala inlärningen och de hjälpmedel som dessa kan erbjuda är lika självklara och normala för dem som papper och penna var för den tidigare generationen.

  •   Vi märker att acceptansen från barnens sida normalt är mycket hög men samtidigt ser vi även att IKT-utbildningen är eftersatt och för att skolan framöver, på bästa sätt, ska lyckas att helt eller delvis gå över till digitala läromedel så måste även pedagogerna vara med. Här handlar det som alltid om utbildning och att skapa en öppenhet och förståelse och detta är något som vi aktivt försöker jobba med, berättar Lena.

Framtiden för Digilär

Digilär fortsätter att växa och har idag ett 40-tal verksamma författare. Företaget jobbar kontinuerligt med att expandera sin portfölj med jobbar även hårt med att synas både på plats på skolor samt på internet för att visa på nyttan med sin digitala plattform. Som en del i denna expansion så har Digilär därför öppnat nya lokaler på Upplandsgatan i Stockholm där såväl säljare som redaktörer  kommer att husera och arbeta bland annat med fortbildningspaket för skolor som använder Digilär.

Så för alla som vill ha mer information om vad Digilär kan erbjuda er skola och era barn rekommenderar vi verkligen att ni bokar in ett möte med Lena eller någon av hennes kollegor. Det går även att skapa ett testkonto för att helt gratis, och utan förpliktelser, prova en eller flera av de olika läromedlen.  För att registrera dig och skaffa tillgång till dessa går du in på; https://digilär.se/prova/

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>