Elever i Krokom och Kristianstad vinner EU-tävling

Elever på Nyhedens skola i Krokom och Österänggymnasiet i Kristianstad har utsetts till vinnare i Elever tipsar EU – en filmtävling där skolelever fått tipsa Europaparlamentariker om viktiga EU-frågor.

Elever i Krokom och Kristianstad vinner EU-tävling 1Förstapriset: en resa till Bryssel med studiebesök i Europaparlamentet.

I tävlingen, som arrangeras av Universitets- och högskolerådet (UHR), har elever gjort filmer på max en minut om frågor som de vill att Sveriges Europaparlamentariker tar sig an framöver. Miljö- och klimatfrågorna dominerar stort: drygt 70 procent av bidragen handlar om dem. Transporter, mänskliga rättigheter och jordbruk är andra ämnen i topp. Antibiotikaresistens och EU-satsningar på tåg är temana för de vinnande bidragen.

– Det har varit roligt att ta del av alla tankeväckande och kloka bidrag, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR och ordförande i juryn. Filmerna har spelats in i djurstallar, mataffärer, på tåg och ute i naturen. De är ambitiöst gjorda och visar att det finns ett stort engagemang för EU och Europas framtid bland Sveriges skolelever.

Tävlingen genomfördes i två tävlingskategorier: grundskola och grundsärskola årskurs 6-9, samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nyhedens skola vinner grundskolekategorin och Österänggymnasiet kategorin gymnasieskola.

Tre skolor får hedersomnämnanden: Östbergsskolan i Östersund, Matfors skola och Klara teoretiska gymnasium i Sundsvall. Totalt inkom 72 filmbidrag från 25 olika skolor.