Fler platser på tekniskt basår skapar nya möjligheter

Tekniskt basår är en utbildning vid Högskolan Väst för de som saknar särskild behörighet till ingenjörsstudier.

Fler platser på tekniskt basår skapar nya möjligheter 1Det är en av de utbildningar Högskolan Väst utökar antalet platser på nu till höstens terminsstart och det finns fortfarande möjlighet att söka.

– Vi vill skapa möjlighet för fler att studera. Och ingenjör är dessutom ett bristyrke som vi gärna vill att fler utbildar sig till, kommenterade prorektor Jan Theliander i ett tidigare pressmeddelande.

Det tekniska basåret ger behörighet att söka till bland annat högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar men även andra naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar med motsvarande behörighetskrav.

Under basåret bygger studenten steg för steg upp sina kunskaper i kemi, fysik och framför allt matematik, allt för att underlätta fortsatta studier i teknik och naturvetenskap. Under läsåret ges också studenten möjlighet att bekanta sig med de yrken som ingenjörsvalet kan leda till.

Platsgaranti
Den som antagits till Tekniskt basår vid Högskolan Väst har, till direkt påföljande läsår, möjlighet till garanterad plats till något av ingenjörsprogrammen som ges den aktuella terminen.

Utbildningen har funnits länge på Högskolan Väst men genom ett ökat anslag från regeringen utökas platserna till 250. Förutom den traditionella campusbaserade varianten finns nu även möjlighet att ta del av den på distans via nätet. Dock måste även dessa studenter delta på campus vid några tillfällen varje termin. Däremot kommer tentamina att kunna göras på distans.

– Det innebär att de som inte är behöriga att läsa en ingenjörsutbildning och som inte har möjlighet att flytta för att skaffa sig denna nu har möjlighet att ta del av den här utbildningen, säger Per Nylén, prefekt för Institutionen för Ingenjörsvetenskap.