Hem NYHETER Från plan till verkstad – #skolDigiplan

Från plan till verkstad – #skolDigiplan

Publicerat av: Redaktionen

Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.

Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.

Från plan till verkstad – #skolDigiplan

Lena Micko, ordförande för SKL

SKL överlämnar idag en handlingsplan med 18 förslag på nationella initiativ till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolväsendets digitalisering.

Inom projektet #skolDigiplan har SKL, i nära samverkan med Skolverket och RISE, samarbetat med nationella aktörer, akademi och näringsliv.

Utöver det har tusentals lärare, förskollärare, skolledare, beslutsfattare, forskare och elever lämnat inspel till handlingsplanen.

– Digitalisering i skolväsendet handlar bland annat om att utveckla undervisningen, arbetet med stöd och anpassningar, färdigheter i källkritik samt att effektivisera och underlätta administrationen. Många av skolans huvudmän arbetar redan framgångsrikt med detta. Det finns vilja och insikt, men ibland saknas förutsättningar för huvudmännen att nå de höga mål som regeringen satt upp för skolväsendet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Nationell samordning efterfrågas

Det finns en stark efterfrågan på formaliserad nationell samordning och dialog mellan stat och huvudmän så att resurser och beslut gör största möjliga nytta. Andra behov som lyfts i handlingsplanen handlar bland annat om vägledning och stöd för det lokala utvecklingsarbetet, kompetensutveckling, gemensamma standarder samt mer och flerdisciplinär forskning.

Nu krävs kraftfullt agerande såväl från staten som från SKL, huvudmännen och näringslivet för att skolväsendet ska ha möjlighet att kunna uppfylla läroplanernas mål om digitalisering och ytterst regeringens digitaliseringsstrategi. Alla parter behöver ta sitt ansvar och samverkan behöver ske organiserat. Redan år 2022 ska till exempel samtliga nationella prov vara digitala med ambitionen att öka likvärdigheten och minska rättningsbördan för lärarna.

–  Regeringen har ambitiösa mål i sin digitaliseringsstrategi. Det är bra. Men det medför också ett betydande arbete samt kostnader för huvudmännen. Regeringen behöver göra en konsekvensanalys av kostnaderna, liksom en analys av följderna om huvudmännen inte når målen, säger Lena Micko.

Förslag på 18 konkreta initiativ

I handlingsplanen föreslår SKL 18 konkreta initiativ och vilken nationell aktör som skulle kunna ansvara för vad, så att skolväsendet samlat kan gå vidare. SKL vill ta fortsatt ansvar och spela en aktiv roll i det arbetet.

– Barn och elever behöver utveckla sin förmåga att hantera digitala verktyg; att välja och välja bort och kritiskt värdera flödet av information. Det handlar om grundläggande digital kompetens i en ny tid, säger Lena Micko.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>