Jonna från Lärande föreläser på nationell skolkonferens

Nyligen föreläste Jonna Rådegård, utvecklare i digitalitet på Lärande, på den nationella skolkonferensen SETT i Stockholm.

Jonna Rådegård, utvecklare i digitalitet på Lärande

Hon pratade bland annat om hur Erlaskolan jobbar med förmågor och om utvecklingen av digitala lärvägar.

-Jag hoppas att de som lyssnat på mig på SETT-mässan fått med sig tankar om hur man kan skapa undervisningsmaterial tillsammans och hur man kan jobba för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna med sig för att lyckas i vidare studier och i framtiden, säger Jonna.

På Erlaskolan arbetar pedagogerna mycket med att utveckla elevernas förmågor, ”lära att lära”, ”verklighetskompetens”, ”samarbetsförmåga”, ”må bra” och ”handlingskompetens”.

Dessa förmågor är användbara både i och utanför skolans värld.

– Förmågorna tränas bland annat genom att eleverna får arbeta ämnesövergripande i lärpar och i lärgrupper för att träna på samarbetsförmåga. När det gäller att ”må bra” så har eleverna exempelvis pulspass och ”brainbreaks” som är en paus i lektionen med fysiska övningar, säger Jonna.

-Eleverna får också träna på att våga prova och våga misslyckas. Det bidrar till att man tränar sin inre drivkraft, initiativförmåga och att vara lösningsfokuserad. Det är handlingskompetens på riktigt, fortsätter Jonna.

Tanken med de digitala lärvägarna är att de ska stödja i elevens lärprocess och att undervisningen synkar med ovan förmågor. I en lärväg beskrivs lektion för lektion eller vecka för vecka med vad och hur eleverna ska jobba. Innehållet utgår från centralt innehåll och de förmågor som finns i läroplanen.

-Fördelarna med att jobba kollegialt och konceptuellt utifrån en tydlig gemensam pedagogisk grund är många. Tydlighet och igenkänningsfaktor underlättar elevernas lärprocess och ger en bra bas för nya lärare som börjar hos oss. Jag tror på att jobba tillsammans och vill sprida goda idéer, avslutar Jonna.