Klimatsmart gymnasiearbete på NTI Gymnasiet Johanneberg

Eleverna på NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg vill skapa ett slutet system för grön energi och egenproducerad gödning.

Klimatsmart gymnasiearbete på NTI Gymnasiet Johanneberg 1Målet är att genom systemet kunna odla råvaror till en måltid. Nu har projektet blivit antaget till den internationella konferensen “2020 Hawaii International Conference on Education”.

– Det här är en större variant av det projektarbete som ingår i alla gymnasieutbildningar. Istället för att arbeta enskilt eller i par med separata projekt jobbar 25 elever mot ett gemensamt mål, säger Henrik Staaf, lektor i fysik och lärare på NTI Gymnasiet Johanneberg.

Eleverna som är indelade i sju grupper ansvarar för olika delar av projektet. En av grupperna producerar till exempel el för att få ljus och värme, och en annan grupp arbetar med att utvinna vatten.

Projektet täcker flera kurser

En av eleverna som är med i projektet är Isak, som läser teknikprogrammet på skolan.

– Min grupp väljer ut vilka växter som ska odlas och vilka fiskar som ska användas, och sedan ser vi till att de frodas under året. En av utmaningarna vi står inför är hur vi ska koppla ihop akvariet och odlingen, så att alla näringsämnen som filtreras bort från akvariet kommer växterna till del, säger han.

Sammantaget täcker projektet in flera av de kurser som eleverna läst tidigare.

– För att vi ska kunna nå målet krävs kunskaper i fysik, biologi, kemi, programmering, matematik, teknik och samhällskunskap. Det är det som gör det så intressant, både för elever och lärare, säger Henrik Staaf.

Elevernas projektet har blivit antaget till den internationella konferensen “2020 Hawaii International Conference on Education”. Bland annat ska eleverna presentera hur de kan bygga vindkraftverk, solpaneler och utvinna termoelektrisk energi från omgivningen. Dessutom behöver eleverna skapa förutsättningar för att kunna lagra energin.