Konferensen Framtidens Lärande till Luleå

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering.

Konferensen Framtidens Lärande till Luleå 1Nu kommer den till norra Sverige – en ny arena för samverkan och dialog – regionalt och nationellt. Framtidens lärande Norr äger rum i Luleå den 27-28 oktober 2020, i samverkan med Luleå kommun, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Sedan hösten 2018 har svensk skola en ny läroplan där frågor kring digital kompetens fått ökad betydelse. Det innebär ett uppdrag till varje skola och varje skolhuvudman att arbeta med dessa frågor.

Och det finns ett behov av mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande – för att lära av varandra och för att stärka såväl regional som nationell samverkan.

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet.

I Luleå och i regionen finns en imponerande samlad utvecklingskraft, i skolan liksom i samhället runt omkring. På den nya arenan välkomnas regionens alla skolor och huvudmän tillsammans med nationella aktörer och forskare att dela erfarenheter och perspektiv.

– Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden, det är vårt motto och digitalisering är definitivt en del av framtiden. Vi är glada över att kunna arrangera konferensen tillsammans med DIU här i Luleå och ser fram emot inspirerande dagar då vi kan utbyta erfarenheter med de främsta inom området, säger Maarit Enbuske, skolchef i Luleå kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun fick under 2019 ta emot kvalitetsutmärkelsen ”Guldtrappan”, som lyfter fram kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar med skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Guldtrappan 2020 kommer att delas ut i Luleå under konferensen Framtidens Lärande Norr.

– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner – i dialog med forskning och högskola. Vi är stolta över att tillsammans med Luleå kommun och partners kunna inbjuda till Framtidens lärande i Luleå och Norrbotten i höst, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU som är initiativtagare och huvudarrangör.

Framtidens lärande Norr äger rum i Kulturens hus i Luleå den 27-28 oktober 2020. Arrangörer är stiftelsen DIU och partners i samverkan med Luleå kommun.