Hem APPAR Läraren ”Game Master” i nya digitala EF Class

Läraren ”Game Master” i nya digitala EF Class

Publicerat av: Redaktionen

EF har bedrivit engelska undervisning sedan 1965 och har en gedigen erfarenhet inom utbildning.

Med det digitala läromedlet EF Class tar man den kunskapen med sig till det offentliga skolsystemet.

I maj 2010 släppte Apple sin första Ipad och EF var tidiga att haka på den digitala utbildningstrenden. Med Ipad på alla språkskolor ville man lyfta nivån och göra undervisningen mer modern. Tanken var god men det saknades en pedagogisk grund och satsningen var inte förankrad hos lärarna. Det digitala verktyget i sig borgade inte för bra lektioner.

Klassrumsinteraktionen viktig

Läraren ”Game Master” i nya digitala EF Class 3EF tog fasta på att se vad som händer i klassrummet och vad läraren vill åstadkomma. Man tittade på samspelet mellan lärare och elev och hur man kan ta in omvärlden i klassrummet. Vid den tidpunkten kunde man inte hitta någon bra digital utbildningsplattform på marknaden. Lösningen blev att skapa en egen. I slutet av 2011 lanserade man en förlaga till EF Class i sina egna skolor.

Steget mot offentliga skolsystemet

Genom att förbättra och förstärka interaktionen mellan lärare och elev vill man säkerställa en god inlärning, vilket det digitala läromedlet EF Class lämpade sig väl för. Bakom programmet står ett designteam, ett tekniskt team och ett akademiskt team där samtliga är lärare eller forskare i grunden. När EF:s grundare Bertil Hult tittade närmare på EF Class såg han potentialen i att få ut materialet i det offentliga skolsystemet.

Snabb spridning

EF startade med en pilotstudie 2015 som innehöll åtta skolor och 46 lärare runt om i Sverige. Det var viktigt att ha en spridning mellan små och större skolor samt landsbygd respektive storstäder. Man spenderade mycket tid i klassrummen och mötte lärarna för att studera undervisningen i praktiken. Lärarna tog en aktiv del i att utvärdera materialet och tack vare den praktiska erfarenheten från klassrummen var man läsåret 2016/2017 beredd att gå ut på bred front. Idag används materialet på mer än 360 gymnasieskolor, såväl kommunala som friskolor, och drygt 600 lärare är involverade.

Tydliga mål

När man tog fram EF Class satte man upp ett antal mål. Produkten skulle först och främst spara lärarnas tid, vara enkel att starta upp och använda i klassrummet. Vidare skulle den ha förmågan att fånga upp elevernas behov och ta tillvara dynamiken i klassrummet genom skräddarsydda och individanpassade instruktioner. Målet var också att hjälpa eleverna att nå de uppsatta studiemålen på ett kostnadseffektivt sätt. Med facit i hand ser man att eleverna är positiva till materialet. Många menar att det är tydligt, varierande och lärorikt, och dessutom roligt!

Läraren Game Master

I EF Class får läraren rollen som ”game master”, den som iscensätter klassrummet för bästa möjliga inlärning. Tanken är att involvera eleverna och skapa en interaktiv miljö. Man vill bryta invanda strukturer och ge alla utrymme att vara delaktiga i lektionen. Läraren har en viktig roll i att guida eleverna men det är eleverna som ska göra jobbet. Lektionerna bygger på aktuella ämnen och läraren, som känner sin klass bäst, kan själv lägga till, anpassa eller ta bort material för att anpassa lektionen.

–        Feedbacken vi får visar att lärarna har letat efter något som detta. Vi har utgått från lärarens perspektiv, berättar Madeleine Thun, verksamhetschef, EF. En uppfattning som bekräftas av lärarna:

–        Det är ett mycket väl genomarbetat material som jag med lätthet kan använda i alla mina klasser. Verktyget ökar verkligen elevaktiviteten i mitt klassrum och jag kan följa deras individuella resultat på ett enkelt sätt. Verktyget är lika proffsigt och flexibelt som jag själv vill vara, berättar en av lärarna som har provat materialet.

–        Vi är på god väg men vi är ödmjuka inför att vi har mycket kvar. Naturligtvis finns det utvecklingsmöjligheter, betonar Madeleine Thun vidare.

Kontinuerlig utvärdering

EF Class innehåller färdiga lektioner med god lektionsplanering som inkluderar inlärningsmål och framgångskriterier. Det ska vara tydligt vad eleverna förväntas lära sig och lektionerna börjar därför med ”vad ska vi lära oss?” istället för ”vad ska vi göra?” Formativ bedömning är en av de underliggande undervisnings principer som EF Class vilar på. Vilket betyder att man kontinuerligt inhämtar kunskap om elevens framsteg för att kunna guide eleven vidare på bästa sätt. På EF vill man se det som ett förhållningssätt till inlärning snarare än bedömning. Tanken är att eleverna själva ska reflektera, hitta en röd tråd och ta ansvar för sitt lärande.

Feedback framför avgift

I dagsläget är EF Class helt kostnadsfritt. Man värdesätter att göra programmet tillgängligt för alla och få feedback för att kunna göra ytterligare förbättringar. I förlängningen kommer man skapa ett premiumpaket med avgiftsbelagda delar, där kostnaden kommer rymmas inom skolans läromedelsbudget, men merparten kommer alltid vara gratis.

–        Fokus ligger på att leverera en bra läroplattform för bästa möjliga resultat i klassrummen, avslutar Madeleine Thun.

Vad är EF Class?
– Digitalt läromedel och lektionsplanering
– Interaktivt klassrum
– Gymnasienivå
– Engelskundervisning
– Gratis

Läs mer på här.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>