Lärarförbundet kampanjar för enad lärarkår

Lärarförbundet är ett av Sveriges största fackförbund och samlar närmare en kvarts miljon medlemmar.

Lärarförbundet kampanjar för enad lärarkår 1På skolans område är det i särklass störst.

Och till skillnad från andra förbund inom utbildningsområdet så vägrar Lärarförbundet att splittra lärarkåren i mindre grupper utan ser det som sin främsta styrka att samla alla lärare och skolledare, från förskola till universitet.

Det är grunden i förbundets nya programförklaring – närmast att likna vid en varumärkesplattform – som nu rullas ut brett gentemot lärare och allmänhet.

– Vi har en unik position på samhällsarenan. Som det största förbundet har vi kraft att åstadkomma verklig förändring utifrån lärarnas, elevernas och samhällets behov. Det behöver fler känna till, säger Ida Strutt, kommunikationschef på Lärarförbundet.

Kampanjen drar igång i dag, måndagen den 4 februari. Inledningsvis kommer den gå i print, utomhus, digitalt, native och sociala medier för att sedan kompletteras med ytterligare kanaler och ett mer emotionellt budskap under året.

Navet i kampanjen är en sajt där besökarna möts av berättelsen om Lärarförbundet med uppmaning att dela med sig sina främsta argument för en enad lärarprofession under #enaprofessionen.

Lärarförbundet har därtill tusentals förtroendevalda som på olika sätt blir involverade i kampanjen med syfte att öka kännedomen om förbundets position på lokal nivå.

– Lärarförbundet ska vara det självklara valet för landets lärare, skolledare och lärarstudenter. Sverige har inte råd med en splittrad lärarkår, säger Ida Strutt.