Lunds universitet väljer Freja eID Plus

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit avtal med Lunds universitet som initialt innebär att Freja eID Plus blir en e-legitimation i tjänsten för universitetets personal.

Lunds universitet väljer Freja eID Plus 1I förlängningen kan Freja eID användas som identitetslösning för universitetets alla användare och tjänster.

Freja eID Plus är en mobil e-legitimation på tillitsnivå 3 (LOA3) godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och fyller alla krav för såväl privat användning för medborgare som för legitimering för tjänsteutövare. Personnumret är den identitet individen vanligtvis har till sina privata myndighets- och banktjänster, medan exempelvis ett anställningsnummer eller annat ID begrepp kopplat till tjänsteutövningen, kan vara samma individs identitet i arbetslivet – Freja eID kan lagra och hantera båda dessa begrepp.

Tack vare att Freja eID också uppfyller alla tekniska standarder, som exempelvis SAML2, kan Lunds universitet använda Freja eID för åtkomst till de flesta system. Och vid behov av ID-växling så stöder Freja eID även detta, såväl tekniskt som avtalsmässigt.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Få har så snabbt anammat digitaliseringens möjligheter som aktörer inom utbildningsområdet, men oavsett vilka ambitioner ett lärosäte har kring digitaliseringen så kommer identiteten att vara en grundläggande komponent. Vi är naturligtvis oerhört stolta över att Lunds universitet, rankad som Sveriges bästa universitet, väljer den nya generationens e-legitimation Freja eID.”